Hellman, Gunilla

✻ 24.11.1945
† 23.12.2016

Gunilla Hellman, född Mörn, växte upp i Kristinestad och avlade studentexamen vid Strömborgska läroverket i Borgå. Redan i unga år lärde hon känna sin blivande make, arkitekt Karl Johan Hellman, som hon hann fira guldbröllop med dagen före sin bortgång. Gunilla och Karl Johan fick två döttrar och så småningom även fyra barnbarn som minns henne som en snäll och rolig mormor.
Gunilla och Karl Johan delade många intressen, bland dem kärleken till konst och kultur. De tillbringade gärna tid på Åland och i Frankrike. Det är många som fått njuta av deras kultur- och lokalkännedom i Provence genom att de agerade engagerade guider under temaresor med kultur och vinprovning på programmet.
Under sin yrkesverksamma tid, som sträckte sig långt över pensionsåldern, brann Gunilla alltid för tillgänglig kultur. Hon hade en klar vision och arbetade för en samverkan mellan kultur, näringsliv och det offentliga. Gunilla såg pengarna till kulturen som den andliga utvecklingens riskkapital. Hon drevs av en vision om allas rätt till och behov av kultur.
Som ombudsman vid Svenska kulturfonden, där hon verkade fram till 2003, ville Gunilla förvandla fonden från att främst vara en beviljare av understöd till en kulturpolitisk aktör. Detta skedde i nära samråd med fondens ordförande Levi Ulfvens. Resultaten har blivit bestående genom att nya och starkare strukturer för det finlandssvenska kulturlivet byggts upp. Gunilla var med om att lägga grunden för många välfungerande satsningar, såsom Pro Artibus, Kultur i skolan och Bokkatalogen. Hon sammanställde också kulturpolitiska utredningar och anlitades som talare kring finlandssvensk kultur.
Genom befattningar och förtroendeuppdrag vid Hanaholmens kulturcentrum, Kulturfonden för Sverige och Finland, Nordiska kulturfonden och European Cultural Foundation hade Gunilla ett brett nordiskt och internationellt perspektiv, och för den finlandssvenska kulturvärlden betonade hon starkt vikten av internationalisering. Gunillas insats för nordiskt samarbete fortsatte länge genom hennes arbete med att driva och utveckla föreningen Pro Arts & Business, där hon utsågs till hedersmedlem.
Inom kulturnätverket Produforum verkade hon som frilansande kulturaktör och kulturföretagare. Den nya generationen kulturproducenter uppskattade hennes digra kunnande och aktiva deltagande i debatter. Hon anlitades som översättare för kulturpolitiska skrifter och utlåtanden inom det offentliga. Gunilla älskade det skrivna ordet och hon var en aktiv skribent som deltog i skrivarkurser, sammanställde festskrifter och gjorde inlägg i dagspressen. Under hennes sista levnadsår sammanställde hon ännu jubileumsnumret 2015 för tidskriften Nödropet - organ för Kristinestads hembygdsförening i Helsingfors r.f.
Gunilla Hellman avled dagen före julafton efter ett halvt år av sjukdom.

Ann-Christin Hellberg-Sågfors
Mikael Kosk

--
Gunilla Hellman erhöll SFV:s folkbildningsmedalj år 2003