Herler, Josef

f. 21.2.1886
d. 4.4.1968

Den 4 april 1968 avled bokhandlaren och skådespelaren Josef Herler i Nykarleby i en ålder av 82 år. Han var född den 21 februari 1886.

Efter att år 1912 ha genomgått elevskolan vid Svenska teatern i Helsingfors vann Herler anställning vid Arkadiateatern och turnerade därefter några år med Svenska inhemska teatern i Abo.

Redan 1907 hade han emellertid förvärvat en bokhandel i hemstaden Nykarleby och resten av sitt långa liv ägnade han växelvis åt skötseln av bokhandelns praktiska bestyr och åt kulturarbete i en mera fri form som teaterregissör, skådespelare, recitatör och föreläsare. Vid sidan av allt detta skapade han ett musemn åt Nykarleby stad.

Josef Herler stod första gången på teatertiljorna i Nykarleby år 1901 i "Magister Bläckstadius". Några månader före sin död framträdde han ännu i Runar Schildts ”Galgmannen”. Hans rolltolkningar var snart sagt oräkneliga. Under åren 1904-46 regisserade han 250 pjäser i 50 föreningar, och oftast spelade han själv med.

Han undervisade i Nykarleby seminarium, höll välläsningskurser och regisserade historiska kavalkader och kunde vid behov också anordna konstutställningar med egna alster. Herler var en ömsint förmedlare av det bästa i svensk diktning och svensk dramatik. Vad hans mångsidiga begåvning betytt för det österbottniska kulturlivet förstår man kanske först nu, när han bärande stämma inte mera kan höras .Bild: SLS