Hilbert, Kurt

F. 24.1.1918

D. 1.10.1990

 

Kurt Hilbert avled den 1 oktober 1990. Han var född den 24 januari 1918. 

"Kurre" Hilbert gick i Tyska skolan och blev student därifrån år 1937. Ett par år studerade han kemi vid Åbo Akademi, då avbröts studierna av vinterkriget, som han kämpade i och likaså i fortsättningskriget , såsom löjtnant. Sedan blev det studier vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors och anställning vid Oy Max Aue Ab, Oy Ulkokaupat och vid mattfirman Oy Wuorio Ab, där han fungerade som kontorschef. Vid sidan av jobbet hade Kurre Hilbert många sysslor. Han arbetade vid Guideklubben i Helsingfors och var reseledare för många företags personal- och studieresor till Tyskland, Danmark och Sverige.

Kurt Hilberts föräldrar, Ebba och Fritz, hörde till grundläggarna av Haga svenska förening (1913) såsom gamla Hagabor. Sonen kom "naturligt" med i föreningen ända från början. Modern var kassör i styrelsen och år 1945 "ärvde" Kurre den sysslan. Han skötte kassörskapet i tio års tid, blev 1956 viceordförande och 1958 ordförande. Det förtroendeuppdraget skötte Kurre i 24 år. Sammanlagt satt han i styrelsen för HSF i 45 år. Kurre hade också många andra sådana förtroendeuppdrag såsom ordförandeskapet i Kristinagårdens garantiförening. Han var styrelsemedlem I stiftelserna Elsebo och Trygga Åldringsbostäder.

Kurres särintressen var körsång och musik. Han var under många år aktiv medlem i Gillekören, alltifrån dess start till sin död och periodvis även medlem av dess styrelse. Pianospel var hans andra stora intresse . Kurres gehör var starkt, han stämde själv pianot i Elsebo föreningslokal. Där var han en ivrig arrangör av festerna och exkursionerna vid HSF.

Kurt Hilberts mångsidighet och -kunnighet förmärktes också i hans naturtillvändhet. Han ägnade sig ivrigt åt biodling i den egna trädgården i Kårböle. Han studerade ofta djur- och fågellivet i Kårböle och på Sarfsalö, där han hade sitt sommarställe och där han också vigdes till gravens ro. 

Kurt Hilbert var en glad, vänlig och musikalisk person, försynt och mångkunnig . Han vann därför många vänner, bland dem författaren till dessa minnesrader.

 

JARL STORMBOM