Hildén, Hjalmar

F. 19.2.1896

D. 17.11.1992

 

Diplomingenjören Karl Hjalmar Hildén avled i Helsingfors den 17 november 1992 i en ålder av 96 är. Han var född i Vörå den 19 februari 1896. 

Hjalmar Bilden var student frän Vasa svenska lyceum 1914. Han blev diplomingenjör 1920 frän Tekniska högskolan i Helsingfors. Sin utbildning slutförde han i Tyskland vid textilinstitutet i Aachen. Han blev snart känd som en driftig och kunnig yrkesman. Bl.a. yllefabrikerna i Hyvinge, Littois klädesfabrik, Orimattila yllefabrik och textilfabrikerna I Killinkoski hade i Hjalmar Bilden en skicklig teknisk ledare, driftsingenjör och disponent. Efter 40 yrkesverksamma är blev han 1960 pensionerad och flyttade till Vasa; tjugo är senare, 1980, till Helsingfors.

I sin ränsel frän ungdomsärens skola I Vörä och Vasa bar Bilden livet igenom en stark kärlek till hembygden, fosterlandet och den svenska kulturen.Ofta ätervände han till Vörä under sommarferierna, och efter pensioneringen arrangerade han yrkeskurser där. Svenska folkskolans vänner stod honom nära, och han tvekade inte att äta sig ombudsmannaskapet för föreningen, bl.a. i Orimattila. 

Sång och musik var ett specialintresse som han varmt omhuldade. Under i Helsingfors sjöng han med i Akademen, senare i flera andra körer, bl.a. i MM. 

Den svenska bildningens framtid I vårt land ville Hjalmar Bilden bidra till att trygga, och det hörde inte till ovanligheterna att han rekommenderade sina vänner att ocksä komma i häg den svenska kulturen dä testamenten skulle skrivas.

Hjalmar Hildén nådde en hög ålder. Länge bevarade han sin ungdomliga vitalitet. Han hade mänga vänner som nu saknar en hedersman av den gamla stammen, alltid redobogen att ägna tid ät andras problem. Inte sällan kunde han ge värdefulla ledträdar ät släktforskare. Till hans mänga intressen hörde nämligen ocksä genealogin. En framstående textilman, en hedersman har gått ur tiden.

 

RAGNAR MANNIL