Hindrén, Guy

f. 10.6.1928

d. 28.6.2017

Kyrkslätts långvariga socialdirektör Guy Hindrén avled på vårdhemmet Lindgården 28.6.2017. Han var 89 år, född i Helsingfors 10.6.1928.

Guy Hindrén verkade som socialdirektör i Kyrkslätt 1.8.1968-30.6.1991. Före det 10 år i Ingå kommun som socialsekreterare och 7 år i Hangö stad som socialdirektör. Socionomkompetensen fick han 1951.

Som en initiativrik och samarbetsvillig person kunde socialdirektör Hindrén skapa förutsättningar för nya socialserviceformer, då Kyrkslätts snabba tillväxttakt och befolkningsutveckling ställde socialväsendet inför stora utmaningar.

På initiativ av socialdirektör Hindrén startades kommunal dagvårds- och familjedagvårdverksamhet, innan de blev lagstadgade. Han verkade aktivt för alternativa dagvårdsformer, såsom hemvård för barn samt dagvård i samarbete med församlingen och privata föreningar.

Inom åldringsvården och handikappvården arbetade socialdirektör Hindrén för alternativa och mjukare lösningar. Vid sidan om institutionsvård tog man i bruk olika former av öppenvård såsom transportstöd, måltidsservice och utvecklad hemvårdsservice. Socialdirektör Hindrén hade även intresse för mindre målgruppers problem och således hade kommunen eget barnhem, ungdomshem och rusvårdshem.

Arbetet för utvecklandet av socialväsendet gjorde socialdirektör Hindrén känd utanför kommunens gränser. Han fungerade som expert i statliga komittéer, var med i olika nämnder och delegationer vid länsstyrelsen och gästföreläste bland annat i högskolor, sommaruniversitet, sjukvårdsskolor samt på kurser och seminarier. Socialdirektör Hindrén var också aktiv inom socialvårdens fackföreningar bland annat som ordförande, sekreterare eller löneförhandlare.

Även det nordiska och internationella samarbetet stod Guy Hindréns hjärta nära. Han hade goda kontakter till kollegerna i Norden, var aktiv i den lokala Pohjola-Norden föreningen och dessutom medlem, viceordförande och ordförande för ICASWF (International Committee of the Associations of Social Workers in Finland).

Socialdirektör Guy Hindrén verkade i 40 år för förbättrandet av sociala förhållanden. Han deltog aktivt i förändringsarbetet utan att spara sig själv och visade, att tjänstemannens roll kan innehålla äkta och varmt intresse för de mindrebemedlade i samhället. Som pensionär fungerade Guy Hindrén bland annat som ordförande för Kyrkslätts pensionärer rf. Republikens President beviljade socialdirektör Guy Hindrén hederstiteln socialråd år 1992.

Under Finlands fortsättningskrig deltog Guy, blott 15 år gammal, med att stolt stå i ett vakttorn i Ingå och meddela när fiendeflygplan närmade sig. Han var aktiv inom föreningen ”Raseborgs soldatgossar” och fungerade som sekreterare och senare också som ordförande i Samorganisationen.

Guy tyckte mycket om att läsa böcker på fritiden och läste helst dikt-, krigshistorieböcker, reseskildringar m.m. Han ägnade mycken tid åt släktforskning och kom fram till att Elias Lönnroth var en avlägsen släkting. Till hans intressen hörde också fotboll, trädgårdsskötsel, att spela amatörteater och att resa både i Norden och i Europa.

Guy ”Gugge” var en glad, positiv och aktiv person, utåtriktad och humoristisk. En riktig sällskapsmänniska.

Guy efterlämnar hustrun Marita, barnen Monica, Viveca och Claus, fem barnbarn, två bröder och andra släktingar och vänner.

Håkan Forstén, arbetskamrat och vän

Monica Hindrén-Pohjolainen, dotter