Hirn, Sven

Filosofie doktor, professor Sven Hirn, avled den 20 november 2013 i Helsingfors på Dals sjukhus. Han föddes i Helsingfors den 18 november 1925.

Sven Hirn arbetade i Helsingfors stadsbibliotek över 40 år. Under perioden 1963-1987 var han bibliotekschef. Därtill var han en produktiv kulturhistoriker.

Sven Hirns chefsperiod sammanföll med en tid av stark utveckling av staden Helsingfors. Även biblioteken och deras verksamhet utvecklades till en ny dimension. Under Sven Hirns tid fördubblades antalet lån från tre till sex miljoner och antalet stadsdelsbibliotek ökades. Svens mål var att erbjuda alla stadens invånare god biblioteksservice. Nya stadsdelar som under denna period fick bibliotek var bland andra Gårdsbacka, Nordsjö, Stapelstaden, Jakobacka, samt Degerö. Detta uteslöt inte att existerande bibliotek rustades upp. Viktigast var att Tölö bibliotek flyttades år 1970 till en ny byggnad.

Helsingforsbornas stora efterfrågan på bibliotekets tjänster nödvändiggjorde även ett nytt huvudbibliotek. Detta var ett viktigt mål för Sven Hirn. Det nya huvudbiblioteket öppnades 1986 i Östra Böle, i den stadsdel som enligt planerna skulle bli Helsingfors nya centrum. Enligt Svens tradition ska nu ett bibliotek skapas i dagens levande centrum, nära järnvägsstationen, Kiasma och Musikhuset. Bibliotekens arkitektur och lokaler var ett stort intresse för Sven Hirn. Detta var hans specialitet. Han drev ett viktigt förnyelsearbete och moderniserade stadens bibliotek. Bokbussar, musik, ljudinspelningar och datorisering tillhör Sven Hirns epok. Hans linje i fråga om mediaurval var klart liberal, och han medverkade till att populärlitteraturen accepterades.

Under slutet av 1970-talet tog Sven Hirn initiativ till samarbete mellan biblioteken i huvudstadsregionen. Sven Hirn är pappa till det gemensamma bibliotekskortet i hela Helsingfors-regionen. Denna service i samverkan har nu under årtionden uppskattats starkt av invånarna i flera kommuner, av alla med så kallade HelMet-bibliotekskort.

Sven Hirn agerade också på nationell nivå. Han verkade engagerat för sjukhusbibliotek och en gemensam bokdepå i Kuopio för forskningsbibliotek och allmänna bibliotek. Han medverkade också till att Helsingfors stadsbibliotek år 1981 utnämndes till centralbibliotek för de allmänna biblioteken. Åren 1968-1974 var Sven Hirn huvudredaktör för Kirjastolehti, en publikation med betydelse för biblioteksutvecklingen i hela landet, publicerad av Suomen Kirjastoseura.

Vid sidan av arbetet på biblioteket var Sven Hirn kulturhistoriker. Hans forskning omfattade främst populärkulturen under årtiondena före Finlands självständighet. Valet av denna period berodde enligt Svens egen utsago på att ”när Finland blev självständigt och blåvitt, blev det även förfärligt tråkigt och grått”. I hans teman ingick bland andra cirkus- och tivoliverksamhet, teater och vaxkabinett, samt biograf-, kuplett- och revyhistoria. Totalt publicerade Sven Hirn över 30 skrifter. Hans mest populära forskningsfält var cirkus. För boken Sirkus kiertää Suomea 1800–1914 fick han år 1983 statens pris för informationsspridning. År 2004 tilldelades han av Finlands facklitterära författare fackboksförfattarepriset som erkänsla för en omfattande och förtjänstfull produktion av faktaböcker. År 1982 erhöll Sven Hirn professorstiteln.

Sven Hirn var slagfärdig och skarp i både tal och skrift. Ordet använde han som vapen lika skickligt på finska som på svenska. När ett ärende var viktigt för honom, kunde ordvalet vara bitande. I mera avslappnade sammanhang var Sven en ypperlig sällskapsmänniska och en historieberättare som ofta fick publiken att skratta.

Som chef för Helsingfors stadsbibliotek står Sven Hirn för en viktig gärning för information, litteratur och kultur i hela regionen. I dag har åtta av tio invånare i Helsingfors en relation till sitt bibliotek, detta inte minst på grund av Sven Hirns mångåriga insats.

Maija Berndtson Biblioteksdirektör i Helsingfors stadsbibliotek 1987–2013