Holm, Tor W.

✻ 7.6.1928

† 14.7.2014

F.d. chefbibliotekarien Tor Wilhelm Holm dog oväntat i en sjukdomsattack den 14 juli 2014.

Sitt livsverk uträttade han som chefbibliotekarie på Svenska handelshögskolans bibliotek under åren 1970–1992.

Tor Holm blev student 1948, pol. kand. 1953. Politices licentiat blev han 1970 med avhandlingen om Helsingfors utskänkningsaktiebolag 1873-1906 inom ämnet ekonomisk och social historia. Han avlade biblioteksexamen vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu 1954. Han var sekreterare i Nyliberala studentförbundet 1951-53 och ordförande i SU i Helsingfors 1956-57. År 1959 var han t.f. biblioteksinspektör och kom då att bekanta sig med den kommunala biblioteksverksamheten. Tor var medlem av styrelsen för Kirjoja sokeille-Böcker åt de blinda 1963-71, medlem av Helsingfors stads biblioteksnämnd 1962-63, och timlärare vid Svenska social- och kommunalhögskolan under åren 1962-1973. Tillsammans med Erkki Immonen sammanställde han år 1965 Bibliography of Finnish sociology 1945-1959. Han var ledamot i 1973 års bibliotekskommitté och styrelsemedlem i Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund 1973-75.

Tor Holm deltog i nordiskt samarbete inom biblioteksområdet, och kom på det sättet att få många kontakter inom den nordiska biblioteksvärlden. Han var ordförande för Nordiska vetenskapliga bibliotekarieförbundet (NVBF) 1982-1983 och deltog i detta sammanhang i ett flertal möten i de nordiska länderna.

Tor Holm gick i pension år 1992. Efter det fortsatte han att hålla kontakt med kolleger och gamla vänner inom ramen för Pensionärsföreningen Hankens seniorers verksamhet.

Till Hankens bibliotek kom Tor W. Holm redan år 1953. Han blev uppmanad av sin professor Sven-Erik Åström, som då var chef där, att jobba som e.o. amanuens vid biblioteket. Tor hade planerat att söka sig till dåtidens biblioteksutbildning, en ettårig kurs vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu, och han kunde kombinera studierna med eftermiddags- och kvällsturer. T.f. bibliotekarie blev Tor år 1955, och biträdande bibliotekarie under chefen professor Gunvor Kerkkonen år 1959, och chefbibliotekarie år 1970. För biblioteket utarbetade Tor en egen systematik som byggde på Universella decimalklassifikationen, och sedermera övergick biblioteket helt till en UDK-klassifikation och -hylluppställning på Tors initiativ.

Som person var Tor W. Holm synnerligen bildad och kunnig: han var väl insatt inom sitt eget område ekonomisk och social historia, men lika insatt i politisk historia, kulturhistoria och personhistoria. Hans licentiatavhandling gjorde honom också bekant med Helsingfors historia som kom att bli hans specialitet. Vid Hankens seniorers besök på Helsingfors stadsmuseum vintern 2013 kunde han komplettera guidens utsagor med sin specialkunskap. I historiken över Svenska handelshögskolans bibliotek ” Handskrivna kataloger och metadata”, 1999, har Tor skrivit en uppsats ”Människor – minnen” där han sammanfattar sin långa bibliotekariekarriär. Tors förråd av anekdoter är berömt: han kunde berätta om Minna Crauchers salonger , Guss Mattssons änkas biblioteksbesök, grötkok för Gunnar Björling, mm.

Tor var vid god hälsa upp till hög ålder, och berättade nyligen att han först år 2014 fått sitt första dagliga piller. Han ägnade sig aldrig åt sport men promenerade gärna, iklädd keps och vindjacka, och var då klar för ”le petit sport” längs Tölöviken. Tor kunde bli irriterad på bristande omdöme hos omvärlden och historiska inadvertenser, felaktiga översättningar, t.ex. ryska furstar som kallades prinsar i slarviga översättningar från engelska. Han hade utpräglad humor och var mycket nöjd om man, som han sade, uppskattade hans ”enklare skämt”. När han slutade på Hanken år 1992 avtackades han och kallades Hankens Hercule Poirot, vilket han uppskattade.

Tors vänner och kolleger kommer att minnas honom med värme och saknad, och ofta citera honom.

Anita Bäck, kollega och vän