Holmberg, Erik

f. 29.8.1945
d. 25.9.2018

Erik Holmberg var jordbrukaren och mångsysslaren som enträget arbe­tade för landsbygdens, skärgårdens och Barösunds bästa.

Erik föddes på Bisa på Barölandet i Ingå skärgård som näst äldst i en syskonskara på fyra. Efter folkskolan läste han vid lant­bruksskolan i Västankvarn och tog senare över föräldragården. Förutom att han drev jordbruket var han en entreprenör som åtog sig de mest varierande uppdrag, mindre som större.

Mångsidigheten återspeglade sig också i hans övriga åtaganden – och de var inte få. Sedan 1976 och ända fram till sin död var han kommunalpolitiskt aktiv i Svenska folkpartiet. Han satt i kommun­fullmäktige, i kommunstyrelsen och var under en lång period ordförande för byggnads- och miljönämnden i Ingå.

Han hade också förtroendeuppdrag i bland annat Nylands förbund och Nylands svenska lantbruksproducenter.

Erik var inte den som förde kampanj och något behov av att framhäva sig själv hade han inte. Han var en utpräglad sakpolitiker som verkade med uthållighet och stor principfasthet. Till frågorna som han drev hörde bland annat planering och landsbygdsutveckling och han förde ofta fram vikten av svensk service.

Kärleken till hembygden var stark. Erik var verksam inom ungdoms­föreningsrörelsen och hörde till dem som grundade Barösunds byaråd på 1990-talet där han var ordförande. Även det uppdraget skötte han med ett praktiskt handlag och tog i där det behövdes.

Under Eriks levnadstid genomgick orten stora förändringar. Från att landsvägen tidigare upphört i Fagervik knöts Barölandet i slutet av 1960-talet till fastlandet med en färja, som drygt tjugo år senare blev en broförbindelse. Erik hade inget emot denna utveckling, tvärtom såg han nyttan och möjligheterna i den. Att skolan och postkontoret stängdes var däremot en förlust. När byns butik var hotad arbetade han starkt för att bevara den, vilket hittills har lyckats bland annat tack vare att byarådet gått in i ett fastighetsbolag och genom emissioner där fast bosatta och fritidsboende tecknat aktier.

Så mycket egentlig fritid hade Erik inte, men den stora hobbyn för honom var jakt, viltvård och jakthundar. Han var jaktledare och ingick in i det sista i det nätverk som på polisens och myndigheters uppdrag tar hand om djur som skadats eller förolyckats i olyckor. Han var också aktiv inom Ingå fiskeområde.

Erik Holmberg dog efter en kortare tids sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Siv samt sönerna Johan, Henrik och Jan-Erik med familjer. Många, ortsbor som sommargäster, känner tacksamhet inför det som Erik på ett generöst och osjälviskt sätt gjort för oss.

Anna Svartström
journalist och familjebekant

foto: Västra Nylands arkiv/Lena Selén -- Minnesrunan har tidigare publicerats i Västra Nyland och Hufvudstadsbladet.