Holmberg, Maj-Lis

Författaren, fil.lie. Maj-Lis Holmberg har avlidit i Helsingfors vid 74 års ålder. Hon var född 23.2.1922.

Maj-Lis Holmberg var en sann nordist med Island, det isländska språket och litteraturen som specialområde. Hon företog flera resor i de nordiska länderna i slutet av 40-talet. 1952 bedrev hon studier vid Haskola Islands i Reykjavik. 1952-88 undervisade hon som assistent och lektor I svenska vid Helsingfors universitet. Hon arbetade 1946-54 som korrekturläsare och språkgranskare vid Schildts och Söderströms förlag och under samma period som frilanskorrespondent för Morgunbladid och Finlands Rundradio i Reykjavik. 

Maj-Lis Holmbergs litterära produktion omfattar diktsamlingarna Bålet (1948), Om glädje och oglädje (1973), Som vita fåglar (1974), 0 ljusa nordiskamorgon (1986). Hon gjorde en banbrytande insats som översättare av isländsk poesi och prosa till svenska och finska. 

1975 belönades Maj-Lis Holmberg med statens översättarpris. 1984 tilldelades hon Kulturfonden Island-Finlands tioårsjubileumspris.

I motiveringen för översättarpriset karaktäriseras Maj-Lis Holmbergs pionjärinsats på följande sätt: "hon har kunnigt och ambitiöst, med noggrannhet, smak och känsla för det poetiska språket – isländskan och svenskan - tolkat modern isländsk lyrik för urvalet Mellan fjäll och hav, som presenterar fyra av seklets betydande isländska diktare. Urvalet är som helhet ett viktigt bidrag till ökad kännedom om Islands bakom sin språkrnur isolerade litteratur, som efter andra världskriget befunnit sig i ett skede av brytning och livaktig förnyelse."

 

TUVA KORSSTRÖM