Holmberg, Sten

Fil.mag. Sten Holmberg avled i Åbo den 8 februari 1989. Han var 76 år gammal.

Sten Holmberg var född och uppvuxen i Åbo som son till Einar Holmberg, folkhögskolman och mångårig chefredaktör för Åbo Underrättelser. Sten Holmberg blev student från Åbo svenska samskola 1933 och var därefter fram till 1939 sekreterare och verksamhetsledare för Åbolands ungdomsförbund, för vilket han i slutet av 1940-talet var ordförande. 1939-1941 verkade han vid Ålands folkhögskola och efter krigen fortsatte han som lärare vid Åbolands folkhögskola. År 1949 utsågs han till t.f. rektor vid Västra Nylands folkhögskola i Pojo och följande år kallades han till rektor för Finns folkhögskola i Esbo. Sin fil.kand-examen hade han avlagt år 1946 vid Åbo akademi.

Åt Finns folkhögskola ägnade Sten Holmberg sina krafter ända till år 1969, en tid då han gjorde betydande insatser för skolans fortbestånd under en period då folkhögskolinstitutionens framtid tedde sig osäker. När han 1969 återvände till Åboland var det som rektor för medborgarinstitutet i Pargas, som han tjänade fram till pesnioneringen.

Sten Holmberg deltog i det kommunala livet både i Esbo och Pargas, i Esbo bl.a. som ordförande i ungdomsnämnden och viceordförande i direktionen för Esbo tvåspråkiga arbetarinstitut. I Pargas var han en tid konstombudsman.

Samnordiskt folkhögskolarbete intresserade speciellt Sten Holmberg, han var bl.a. flitigt anlitad som föreläsare vid Nor- dens folkhögskola i Kungälv. Många kultur- och bildningsorganisationer utnyttjade även Sten Holmbergs kapacitet som föredragshållare.

Vid sin avgång från Finns tilldelades Sten Holmberg Finlands folkhögskolförenings förtjänsttecken i guld. Han tillhörde också grundarna av studentkören Brahe Djäknar i Åbo.
Sina år som pensionär ägnade Sten Holmberg i stor utsträckning åt att dokumentera sin fars insatser i det åboländska kulturlivet.

Leif Sundström