Holmqvist, Oskar

Den 12 oktober 1973 avled i Nykarleby seminarielektor Oskar Holmqvist i en ålder av åttiosju år. Han var född i Kronoby den 20 januari 1886. Efter avlagd fil.kand.examen 1917 inledde han sin långa lärarbana som modersmålslärare vid Pargas svenska samskola 1919- 1921, där han även fungerade som skolans rektor. Under åren 1921–1926 verkade han vid Heurlinska skolan i Åbo som lärare i svenska, historia och filosofi. 1926 kom han till Nykarleby seminarium som ordinarie lektor i svenska, där han verkade ända till 1956, det sista året som pensionerad. Under aderton år, 1937–1955, var han seminariets prodirektor och i tre omgångar, 1938–1939, 1949 och 1959, t.f. direktor.

Det blev Nykarleby och seminariet därstädes som Oskar Holmqvist kom att ägna huvuddelen av sin lärargärning. Under tre decennier handledde han de blivande lärarna i studiet av modersmålet, dess litteratur och didaktik. För patrioten och frihetskämpen från 1918 hade de inhemska klassikerna sin stora självskrivna plats. Många av Runebergs "fänrikar" reciterade han utantill både till fest och vardag utan att sväva på målet. Förutom den inhemska parnassen var Strindberg och det svenska nittiotalet med bl.a. Heidenstam, Fröding och Levertin gestalter som stod lektor Holmqvists litterära ideal nära. Den ofta av en stillsam humor kryddade undervisningen fick då en särskild värme och lyftning, som inte var att ta miste på. Idealitet och humanitet var de två starka ledstjärnorna för lektor Holmqvists fostrargärning. Dessa ideal satte också spår i undervisningen, där relationen mellan lärare och elev alltid präglades av försynthet och nobless.

Kurt Lobbas