Huldén, Alfred

Den 8 februari 1970 i Nykarleby dog pensionerade lektorn, fil. dr Isak Alfred Huldén i en ålder av 81 år. Han föddes i Munsala den 12 april 1888.

Alfred Hulden var den tredje i ordningen i en begåvad syskonskara som växte upp på Nörråkers i Monå. Studievägen fick sin början i Nykarleby seminarium, från vilket han fick sitt lärarbetyg 1913. Studentexamen avlade han som privatist 1922 vid sidan av lärargärningen, först i Karleby, där efter i Föglö och vid Finns folkhögskola i Esbo och vid Åbolands folkhögskola i Pargas 1020–1929. Filosofie kandidatexamen avlades 1926, och de lärda mödorna kröntes 1960 med en i utlandet förvärvad doktorsgrad. Åren 1929–53 var han lektor i historia vid Nykarleby seminarium. Svenska Österbottens ungdomsförbund ägnade han hängivna insatser under många år.

Alfred Huldens minne lever framförallt bland de 25 lärarårgångar som i Nykarleby seminarium av honom bibragtes historiens och pedagogikens grunder. Hans undervisning var livsnära och anknöt gärna till hembygdens förhållanden i gången tid. Som handledare av lärarkandidaterna utvecklade han en skicklighet och pregnans som väckte tacksamhet. En med åren tilltagande originalitet – helt säkert även målmedvetet omhuldad - ger onekligen Alfred Hulden rätt till en framträdande plats hos svenskbygdens lärare i minnenas kavalkad från seminarieåren.