Huldén, Bojen

Den 29 augusti 2004 dog Bojen Huldén på Mejlans sjukhus i Helsingfors, 78 år gammal.

Ingeborg Slotte föddes den 18 januari 1926 på Jakobstads BB, tre veckor innan hennes blivande livskamrat Lars Huldén kom till världen på samma BB. Hon växte upp i Gamlakarleby, släktrötterna gick djupt i Nedervetils jord. Under det sista krigsåret arbetade Bojen som sanitetslotta vid krigssjukhuset i Vasa. Hon blev student 1945.

Bojen arbetade i unga år som modetecknare och som lärare. Tack vare sin medfödda pedagogiska förmåga utnämndes hon till e.o. lektor i tyska vid Gamlakarleby svenska samlyceum. Efter flyttningen till Helsingfors 1958 blev det växande hemmet och fostran av fyra söner hennes huvuduppgift. I televisionens barndom, under 1960-talet, gjorde Bojen en banbrytande insats som tv-kritiker och som debattör i frågor om tv-våldets inverkan på barn.

År 1970 blev Bojen fast anställd vid Hufvudstadsbladet och skötte under lång tid som enmansredaktion om Söndagsläsningen och senare också radio-tv-informationen. År 1982 flyttade hon över till Radio-TV-bladet och var entusiastiskt och målmedvetet med om att utveckla programtidningen till en finlandssvensk veckotidning. Bland hennes stora artiklar kan nämnas en serie om en resa till Kina samt många djupintervjuer med författare och konstutövare på olika områden. Språkvården var en hjärtesak för Bojen, hon såg med oro på vårt svenska språks förflackning. Hon verkade som redaktionssekreterare vid Veckan fram till sin pensionering 1989. Hus blev en annan livsuppgift för Bojen Huldén. Dalby gård vid Bodom träsk, Diktarhemmet i Borgå och Lars Huldéns fädernegård Nörråkers i Munsala har i tur och ordning präglats av hennes hantverkarglädje och säkra stilkänsla. Särskilt gammelstugan på Nörråkers, ett 1700-talshus, restaurerades under Bojens ledning till ett levande museum.

Bojens roll som Lasse Huldéns hustru kan inte överskattas. Hans enorma livsgärning som pedagog, forskare och författare hade knappast varit möjlig utan den starka kraftkälla han hade vid sin sida.

Bojen Huldén gladdes åt att hon hann få uppleva sina två första barnbarnsbarn.

MAJ-BRITT PARO