Häggblom, Birger

Rektor Birger Häggblom avled den 22 oktober 2007 i Lovisa, i komplikationer efter en större hjärtoperation. Han var född den 23 oktober 1929 i Malax, och hade alltså nästa dag fyllt 78 år.

Birger Häggblom, av sina många elever respekt- och kärleksfullt kallad Snorre, var rektor i två repriser: för Lovisa svenska samlyceum åren 1968–1973 och långt senare för Lovisa Gymnasium 1989–92. Som äldre lektor i historia verkade han ända sedan 1956, och undervisade också i det svenska modersmål han så högt älskade och värnade om. Som lärare var han krävande, nästan som en folkskollärare av den gamla stammen, men framför allt inspirerande. Då han var sträng var det alltid med glimten i ögat. Hans humor var torr, säregen och underfundig, men alltid lika rik och träffsäker.

Birger Häggbloms kapacitet räckte till för uppdrag också utöver skolans – och hans särskilda skötebarn skolbibliotekets – ram. Han verkade i många år som medlem av stadsfullmäktige och skolnämnden i Lovisa och som ordförande för medborgarinstitutets direktion. Han ledde svenska folkpartiets lokalavdelning i Lovisa i inte mindre än sjutton år, från 1974 ända fram till 1991.

Han var en österbottning i hjärtat, även om han förblev sin nya hemort Lovisa trogen. Han var en hängiven släktforskare, och ledde kurser i ämnet. Hängiven var han också som far, morfar och farfar. Birger Häggbloms stora intresse för Norden tog sig uttryck i ordförandeskapet för föreningen Pohjola-Norden i Lovisa. På hans initiativ och ofta under hans ledning hann många generationer av Lovisaelever besöka den danska vänorten Hillerød, för många den första kontakten med den litet större världen. Det var en del av det bildningsarv han förmedlade till de unga som hade privilegiet att få gå i Snorres skola. Den skolan var inte bara ett fysiskt, anrikt om också litet trångbott hus, utan mycket mer än det.

BJÖRN MÅNSSON

en av de privilegierade