Höckert, Mikael

f. 1.10.1882

d. 21.2.1966

Den 21 februari 1966 avled konsul Ernst Johan Mikael Höckert i Helsingfors. Han var 88 år gammal, född den 1 oktober 1882.

Höckert tillhörde en köpmannasläkt från Uleåborg, och till körpman utbildade sig även den unge Mikael Höckert. Dessutom bedrev han studier vid universitet och i Reval.

Hans bana inom vårt lands ekonomiska liv var på sin tid lysande. Hans väg gick över Kansallis-Osakepankki, olika bankirfirmor, till Helsingfors Aktiebank och ett eget företag inom bankirvärlden, som han startade 1917. Han var ledande kraft inom ett stort antal ekonomiska sammanslutningar och företag. Han var även initiativtagare till flera bolag i olika branscher. Under 30 år var han styrelseordförande i Ab Granit.

År 1924 blev han konsul för republiken Bolivia. Idrotts- och skyddskårssträvandena hade i Höckert en hängiven och aktiv förgrundsgestalt. Hans positiva och livsbejakande livssyn gav honom en stor vänkrets.