Idman, Börje

F. 5.12.1904

D. 21.12.1994

 

Onsdagen den 21 december 1994, enav årets kortaste dagar, avslutade skådespelaren, filosofie kandidaten Börje Idman sitt långa jordeliv. Nyss fyllda nittio år avled han av ålderdom på Åggelby rehabiliteringssjukhus. 

Börje Idman föddes den 5 december 1904 i Helsingfors. Han blev student vid Svenska Normallyceet 1922, vareftehan studerade språk, främst franska, vid Helsingfors universitet. Språkstudierna i förening med ett tilltagande intresse för konst, resulterade i såväl skådespelarexamen vid Svenska Teaterns elevskola 1927, som avlagd fil.kand.-examen vid Uppsala universitet 1932. Här var huvudämnet konsthistoria. Skådespelarstudierna kompletterade Börje Idman med fortsatta studier, både i Berlin och Wien. Han deltog även i det legendariska konstnärslivet i Paris under det glada tjugotalet. Efter avslutade studier i Sverige, en kort sjömanssejour till Sydamerika och en längre tillvaro I Stockholm, kallade vinterkriget Börje ldman tillbaka till fosterlandet. Han deltog även aktivt i hela fortsättningskriget. 

Efter kriget hängav sig Börje Idman åt teater. De finlandssvenska scenerna blev hans arbetsplats. Under fem dekader hann han samarbeta med ett stort antal kolleger både vid Lilla Teatern, Svenska Teatern, Skolteatern och Wasa Teater. På åttiotalet, efter en fransk visit i affärsvärlden, gjorde han, somett slags grand old man, många uppmärksammade roller både på scen och i television. Tolkningarna i Den vita ångbåten, Tistou, Vaktmästare Nikitas Teater och TV-pjäserna Fribunden och Välkommen får stå som minnesvärda exempel. Teatern var och förblev Börje ldmans stora passion. Härutöver ägnade han sig åt fotografering, oftast med naturen som motiv. Även intresset för bildkonst, speciellt de högt beundrade impressionisterna, stod sig livet ut. 

Börje Idman, som blev änkling 1983, lämnar efter sig en stor släkt i tre generationer. Vi, i likhet med kolleger och många vänner, kommer alltid att minnas honom som en konstnär av den gamla goda stammen. En varm, humoristisk personlighet som levde med hjärtats uppriktighet. En humanist, som gav oss mycket. Vaya con Dias, Börje!

 

DICK IDMAN