Jansson, Erik

F. 8.11.1911

D. 10.1.1996

 

Budet om fiskaren och mästerspelmannen Erik Janssons - Aspö Eriks bortgång har nått mig och jag överströmmas av minnen.

Jag minns barndoms tiden när vi spelade tillsammans i Rumar folkskola, som hade en liten orkester med sju elever, Erik och jag bland dem. Erik var redan då den givna ledaren. Han hade börjat spela fiol vid fem års ålder och var mycket skickligare än vi andra som var nybörjare. Jag minns ungdomstiden när vi spelade tillsammans på bröllop och fester. Sällan lät vi oss hindras av väder, vind och vidsträckta fjärdar. Med tacksamhet minns jag åren 1960-1990 då jag hade förmånen att vara hans spelmanskamrat i många olika sammanhang. I ljust minne bevarar jag också de glada spelmansresoma som vi gjorde tillsammans med Eriks hustru och min make Magnus. 

Erik hade en medfödd stor musikalisk begåvning. I unga år drömde han om att få gå i kantorskola för att ägna sitt liv åt musiken, men avstod från detta för att kunna bo kvar på sin hemö Aspö och kunna ta hand om sina ålderstigna föräldrar. 

Utan någon som helst undervisning I musik utvecklade han sin spelmanskonst till mästerskap. Han var välförtjänt av den uppskattning och det erkännande somhan fick erfara. Han åtnjöt mstatens konstnärspension. I Kaustby fick han titeln mästerspelman. Erik var den första mottagaren av Finlands Svenska Spelmansförbunds Otto-statyett. 

Åbolands sång- och musikförbund tilldelade honom sitt hedersmärke och utnämnde honom till hedersmedlem. Vi fick tillsammans motta Åbolands kulturråds Seniorkulturpris 1991. 

Då det gällde att representera spelmansmusiken i Sverige och i Amerika var Erik självskriven. I radio och TV var han ofta uppmärksammad. Generöst förmedlade han tonernas glädje till otaliga åhörare, alltid lika blygsam och anspråkslös till sitt uppträdande.

En äkta utskärsbo och en sann tonernas tjänare har gått ur tiden. Hans många vänner minns honom med värme och tacksamhet. Vemod och saknad fyller våra sinnen, men vi unnar honom befrielsen från de sista tunga sjukdomsåren.

Erik Jansson var född 8.11.1911 och dog 10.1.1996.

 

MAJA GRANVIK