Ahlskog, Holger

f. 23.6.1938

d. 16.6.2019

Holger Ahlskog är borta. Han för­lorade kampen mot alla de sjuk­domar som drabbat honom under årens lopp. När han i vintras drabbades av ytterligare en orkade han inte i längden kämpa emot. Utan att tappa sitt goda humör och utan att klaga måste han till sist ge upp. Holger Ahlskog hörde till den gene­ration som inte hade möjligheter att skaffa sig någon högre utbildning trots att begåvning fanns. Han tänkte därför bli moder­näringen trogen och fick lantbruksutbildning vid Lannäslund. Han utbildade sig senare till seminör och i detta yrke kom han att arbeta under många år i Karlebynejden.

Hans förmåga att fungera som ledare ledde till att han blev vald till ordförande för seminörsförbundet som omfattade hela landet. Hans kunskap och kapacitet resulterade senare i att han blev anställd som chef för Kronoby Andelsbanks kontor i Nedervetil. Han hade varit på den posten endast ett år när han utsågs till ekonomichef för den kyrkliga samfälligheten i Kronoby där han arbetade tills han blev pensionerad. Holger var intresserad av samhället och människorna. Det var därför naturligt att han ställde sig till förfogande för kommunala förtroendeuppdrag: Han satt med i Nedervetil kommuns sista fullmäktige och sedan var han invald i fullmäktige i Kronoby under många perioder. Han hade också många uppdrag i nämnder och kommittéer i kommunen.

Holger var en lågmäld och försynt person. Han var inte de stora åthävornas man. Han var kunnig, pålast och initiativrik. När han uttalade sig med sin lågmälda stämma lyssnade alla. Han var en påverkare i allra högsta grad. Men det var inte bara kommunalpolitiken han hängav sig åt. Han var också en föreningsmänniska. Han var mycket intresserad av idrott och kom därför att verka som ordförande i både IK Myran och IF Asarna. Han var stiftande medlem i LC Nedervetil, han har fungerat som ordförande i Kronoby Hjärt­förening, SFP:s lokalavdelning och Nedervetil pensionärsklubb. Att räkna upp alla hans förtroendeuppdrag är för mig övermäktigt. Holger var mycket intresserad av vår dialekt och har en stor samling av gamla dialektord och dialektala uttryck som förekommit i vår nejd. Holger var också musikalisk och begåvad med en god sångröst. I sina unga år var han under många år gitarrist och sångare i den populära orkestern Torero. Han har sjungit i många körer och uppträtt på otaliga tillställningar med sång till eget gitarrackompanjemang. Han var en god tolkare av Dan Andersson och Evert Taube, två av hans favoriter. Holger var också en sällsynt trevlig sällskapsmänniska. Han hade ett tillsynes outtömligt förråd av historier och vitsar som han skickligt berättade. I hans sällskap blev tiden aldrig lång. Holger Ahlskog lämnar ett stort tomrum efter sig. Han var under en lång tid en stöttepelare i Nedervetil, en som man vände sig till och som man kunde räkna med att alltid ställde upp. Holger var en handlingens man som åstadkommit mycket och som därför lämnar många spår och minnen efter sig när han inte mera finns kvar. Nedervetil är en stor personlighet fattigare nu när Holger är borta.

Christer Forsström