Jansson, Kurt

F. 26.3.1909

D. 24.2.1999

 

Rektor Kurt Jansson avled i sitt hem I Virkby den 24.2.1999. Han föddes den 26.3.1909 i Åbo och skulle alltså snart ha fyllt 90 år.

Kurt Jansson växte upp, blev student och slutligen fil.kand. i Åbo år 1938. Han verkade därefter som matematiklärare vid Brändö svenska samskola och därefter Grankulla samskola. Jansson deltog i vinterkriget som eldledare och kolonnchef och i fortsättningskriget som batterichef. Efter krigsslutet anställdes han som äldre lektor vid Ekenäs samlyceum. 

År 1948 blev en vändpunkt i Kurt Janssons liv. I Virkby i Lojo kommun hade planerna på en privat svensk samskola börjat ta konkreta former och Kurt Jansson blev erbjuden tjänsten som föreståndare och rektor för den nya skolan. Han tvekade. Beslutet att kasta sig ut I ett äventyr med okänd utgång och därmed lämna en säker tjänst vid ett statligt läroverk var inte lätt att fatta. Men han tackade ja och därmed skrev han på ett livstidskontrakt som skulle visa sig vara betydligt äventyrligare än han hade kunnat föreställa sig. 

Virkby samskola kan utan överdrift betraktas som Kurt Janssons livsverk. Han var Virkby samskolas rektor från dess start år 1948 till år 1972 då han avgick med pension. Han fortsatte dock att som timlärare undervisa i matematik och fysik fram till år 1977, då samskolan redan var grundskola. Rektorstjänsten ställde inte bara Kurt Janssons kunskaper i matematik på prov, utan än mer hans förmåga att förhandla och leda. Den privata samskolan kämpade under hela tiden fram till grundskolstarten för sin existens. Än var 84 det den trängda ekonomin, än politiker och myw!igheter som Satte käppar i hjulen för skolan. Men glädjeämnen saknades inte heller. Skolhuset byggdes ut i tre repriser, skolan fickgymnasierättigheter och skolan införlivades slutligen i grundskolsystemet. Utan rektor Janssons målmedvetna och trägna arbetsinsatser och det stöd för skolan han lyckades utverka bland beslutsfattarna hade Lojobygden I dag knappast haft en fullständig svensk skola. 

Men rektor Kurt Jansson hann också med engagemang i samhället utanför sin skola. Han deltog i politiken bl.a. som ordförande för Sfp:s lokalavdelning I Sydlojo, han var styrelseordförande I Lojosamfundet och svensk styrelsemedlem i Hembygdsforskningens vänner I Lojo.

Efter att han gått i pension valdes han ini kyrkorådet och svenska direktionen Lojo församling. Han var stiftande medlem, ordförande och senare hedersordförande för Sydlojo svenska pensionärer. Så länge hälsan det medgav, spelade han också regelbundet bridge.

Kurt Jansson dekorerades med flera militära utmärkelsetecken och han tilldelades Svenska Finlands folktings förtj änstmedalj. År 1989 tilldelades han Lojobygdens svenska kulturpris.

 

CHRISTER EKEBOM