Johnson, Johan

f. 5.5.1950

d. 30.10.2019

Johan ”Janne” Johnson avled den 30 oktober 2019. Han var en ovanligt gästfri och vänsäll människa. Janne föddes i Vasa den 5 maj 1950 där han blev student år 1970.

Redan under skoltiden var han aktiv på många sätt, som ordförande för skolans konvent och för Kristliga gymnasistgruppen. Han sjöng och lärde sig tidigt spela gitarr. Med sin keyboard fungerade han både som orkester och solist bl.a. på Vasa Express. En viktig del av sitt liv tillbringade Janne i Åbo. Vid Åbo Akademi studerade han från hösten 1971, med national­ekonomi som huvudämne. Där började han och Marianne, född Staffans, sitt liv som gifta år 1973. För hans aktiva läggning räckte inte studierna till. Han startade en rad företag, butiken Musik & Foto och en tillverkning av reklamskyltar för bilar. Han var utrednings­sekreterare för Studierådet vid ÅA. Jag var samtidigt ordförande och så började vår vänskap. Det var en tid då vi studenter krävde allt större inflytande.

Som första, och uppskattad, chef för Akademiska bokhandeln i Åbo 1982–1992 blev Janne känd också i det finska Åbo, bl.a. genom författarträffarna. Han hörde till initiativtagarna när Konstens natt första gången arrangerades i Åbo år 1990.

Med Marianne fick han tre söner, Mikael, Mathias och Patrik. Vi var många som fick njuta av deras gästfrihet i egnahemshuset i Storheikkilä. Ofta var det flera tiotal gäster kring bordet. Rätt tidigt skaffade de en långfärdsbåt, först en mindre, sedan en större motorseglare. Den fick namnet MaMaMiJa och var tillräckligt stor för att härbärgera hela familjen plus ofta gästande medpassagerare.

Under senare delen av 90-talet flyttade familjen Johnson till Esbo. Janne hade blivit verkställande direktör på Schildts förlag år 1992, och pendlade de första åren. Förlaget växte under hans tid. Men bokförlagen mötte stora utmaningar. Digitaliseringen satte in med kraft. Inte minst läroböckerna för de svensk- språkiga skolorna krävde nya lösningar. När Schildts och Söderströms fusio­nerades 2012 fick Janne dra sig tillbaka. Han berättade aldrig om bakgrunden till de, för många inblandade, omvälvande händelserna. Men jag hade en känsla av att den processen satte djupa spår i hans själ. Efter detta kom han att speciellt värdesätta uppdraget i styrelsen för Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag i Sverige.

Efter år 2002 gick Janne och hans första hustru skilda vägar. Han fann en ny livskamrat i Marina Johansson. De gifte sig sommaren 2007 i Bromarv där de köpt huset Villa Solbacken. Vi som gästat också det här hemmet har kunnat ana en varm gemenskap och ett samförstånd som man skulle unna alla äkta par. Med Marina utökades familjen med hennes två nästan vuxna pojkar, Jan och Stefan. Också i Bromarv var Janne aktiv. Han ordnade bokaftnar, arrangerade olika programaftnar. Janne lät göra en stor tillbyggnad till huset, med plats för mindre konserter. Takhöjden i den nya salen gjorde att en julgran på över fem meter fick plats, påpekade han förnöjt. Kring granen fick inte minst hans fyra barnbarn som föddes under de senare åren av hans liv plats. Jannes musikintresse var brett. Han gav ut en viskassett på 70-talet med Trio con Brio, och en rad CD-skivor under Helsingforsåren.

De senare med gruppen The Diktyon Five. Visans vänner har följt honom genom livet. Genom åren var han medlem i en lång rad körer, Sångens vänner, kammarkörerna Cantate, Melos och Novena, Grankulla kammarkör, Esbo motettkör och Bromarf kyrkokör. Vid sin död var han viceordförande för Finlands svenska kyrkosångsförbund.

Janne motionerade regelbundet hela sitt vuxna liv, med simning, tennis och badminton. Ändå ville inte kroppen hålla för hans intensiva livsföring. Efter en kort sjukhusvistelse fick han somna in.

För en Åbobo känns det bra att Jannes sista offentliga framträdande skedde i Åbo. Vid Konstens natt i augusti lyssnade vi till den trubadur som vi kände igen. Det var ett avsked helt i Jannes anda.

Tage Kurtén, vän och gufar i familjen


Foto: Nora Kitinmäki