Klockars, Arla Margareta

f. 28.12.1927

d. 21.7.2019

Arla Margareta Klockars avled i en ålder av 91 år. Arla föddes som nummer tre i en med tiden sjufaldig syskonskara. Föräldrar var Wilhelm och Judit Österholm (f. Portin).

I barndomshemmet på Pederses­plana­­den rådde en pratsam, munter och livlig anda, och villalivet i Fäboda gav ytter­ligare glädje i livet. Arla deltog flera somrar i skörde­arbetet på morbror Ruriks gård i Knöusa i Lepplax och under hela sitt liv framhöll hon betydelsen av bondens arbete.

Efter studentexamen från Jakobstads svenska samskola blev det studier i tyska vid Helsingfors universitet. Giftermålet med dipl.ekon. Ola Klockars från Gamla­karleby förde Arla tillbaka till hemstaden. Det lyckliga äktenskapet skulle vara i 60 år, Ola avled 2009.

Omsorgen om hem och familj var för vår mamma ett heltidsarbete som hon utförde med stor ansvarskänsla och gott humör. På 60-talet började hon alltmer ta emot uppgifter och uppdrag utanför hemmet. I Folkhälsans regi var hon med och startade och övervakade under många år lekparksverksamheten i staden. Hon var aktiv inom Jakobstads Kvinnliga Gymnastikförening (JKG) och hade ansvar för gymnastiktesten i Jakobstad 1968. Hon ledde egna grupper, både för barn och vuxna, småningom också för pensionärer inom Jakobstads arbetarinstitut – de sistnämnda ännu när hon var en bra bit över 70 år. Hon fungerade också som timlärare i gymnastik och hälsolaära vid Yrkesskolan i Jakobstad under många år.

Mamma Arlas aktiva engagemang, kombinerat med hennes glada och utåt­riktade personlighet, ledde ibland till repliker som ”Jamen, är du Arlas dotter/son, ja, henne känner jag!” Arla hade ett stort intresse för musik, speciellt den klassiska, och var både körsångare och en duktig pianist. Hon gav piano­lektioner, hon ackompanjerade själv sina gymnastikgrupper på piano och verkade som organist i Rebeckalogen Ebba Brahe. Om man ville ha svar på frågor om kompositörer och musikstycken kunde man alltid ringa och fråga mamma. Detta var naturligtvis före internets tidevarv.

Arla var också en skicklig skribent både när det gällde faktabaserade och mer personliga texter. Folkkultursarkivet efterlyste på 80-talet berättelser och uppgifter om hur människorna levde förr i tiden och Arla levererade den ena digra textmassan efter den andra. Den intressantaste läsningen för oss barn handlade om uppfostran på 1950- och 1960-talet. Otaliga är de underhållande och tankemässigt intressanta kåserier hon publicerade både i Jakobstads Tidning och i HBL under signaturen Arla.

Mamma hade ett aktivt och innehållsrikt liv. En stor skara barnbarn och en ökande mängd barnbarnsbarn gav henne stor glädje. De sista åren började hennes hälsa vackla men det viktigaste blev kvar – hennes vänliga och glada personlighet. Vi barn minns henne med stor värme och saknar den mamma som gav oss livsglädje, stimulans och trygghet.

Marika Slotte

Mats Klockars

Gunilla Klockars-Othman

Kristian Klockars