Kockberg, Mats Börje

f. 25.10.1950

d. 30.3.2019

Mats Börje Kockberg avled i en plötslig sjukdomsattack i sitt hem på Skåldö i Ekenäs skärgård. Han blev 68 år gammal.

Ett framträdande drag hos Mats var hans förmåga att ändra kurs när det behövdes. I gymnasiet vid Svenska Normallyceum ”Norsen” började han på matematiklinjen, men bytte snart till språklinjen.

Han inledde sina studier vid Hanken, men bytte snart till historia vid Helsingfors universitet där han blev hum.kand. Hans intresse för samhällsfrågor väcktes redan i mitten av 1960-talet, inledningsvis inom ramen för SFP och Svensk Ungdom, där har snabbt steg i graderna. Mycket snart bytte han dock till Samlingspartiet, trots sitt svenska modersmål, eller kanske just därför.

Mats gjorde karriär på många plan, inledningsvis som journalist vid FNB, chefredaktör för Forum för Ekonomi och Teknik och Frisk Bris. Journalistiken var ett yrke han aldrig lämnade helt. Skrivandet hörde samman med hela hans väsen. Mats Kockberg var oerhört beläst. Sin värnplikt fullgjorde han vid mogen ålder och tjänstgjorde de sista månaderna som officersaspirant vid Huvudstabens informationsavdelning.

Under några år på 70-talet var Mats Kockberg sekreterare för internatio­nella ärenden på Samlingspartiets partibyrå. I den rollen deltog han också vid FN:s generalförsamling. Under denna period blev han bekant med Gösta Bohman och Carl Bildt samt med den tyska förbundskanslern Helmut Kohl, för vilken Mats kände mycket stor respekt, kanske rentav beundran. Mats sista internationella engagemang var Som konsul för Dominikanska republiken.

Bäst känner vi Mats Kockberg som grundare och vd för konsultbolaget Interpersona Ab som specialiserar sig på styrelse- och management audits, rekrytering och coaching. Vägen dit gick via Uusi Suomi-bolaget där han bistod till omdaningen av Kauppalehti, samt som vd för Scandinavia Service School. Det skulle visa sig att Interpersona blev mer än bara ett jobb, där blev Mats bekant med den viktigaste personen i sitt liv — Nina Henricson.

Mats Kockberg var en aktiv föreningsmänniska med flera styrelseuppdrag i Tidskrifternas förbund, Handelsgillet, Börsklubben och NJK. Vid sin bortgång var han sekreterare för Ekenäs Rotaryklubb.

Hans stora passion var ändå segling. Högsjöskeppare, sjöbjörn, NJK:are och medlem i Kungliga Svenska Segelsällskapet. Mats älskade den finländska skärgarden, men varken karibiska vatten eller engelska kanalen var främmande för honom. Hans båtar var mer än ”bara båt”. När hans Hallberg-Rassy-byggda S/Y Lavona brann upp på ett reparationsvarv i Bohuslän sörjde Mats henne som en familjemedlem.

Mats Kockberg var en principfast och ärlig person utrustad med en härlig känsla för humor. Han gjorde ingen hemlighet av var han stod och han tyckte om att testa både egna och andras åsikter. Alldeles speciellt tyckte han om att ”skrapa på ytan” för att kolla om det fanns något djup i motargumenten. Ett krav ställde han dock – ärlighet. Visade det sig att man inte levde som man lärde kunde vänskapen få ett abrupt slut.

Skåldö blev hans sista hemort. Han njöt av livet och lugnet i skärgården. Hans fyra barn, två styvbarn och barnbarnet Benjamin stod honom mycket nära.

I Mats sällskap blev tiden aldrig lång. Tyvärr alldeles för kort.

Henrik Helenius

Thomas Romantschuk