Söderholm, Leif

f. 30.4.1942
d. 24.9.2019
Den 25 september nåddes vi av budskapet att filosofie kandidat Leif Söderholm hade avlidit efter en långvarig sjukdom i en ålder av 77 år, nära sitt hem i Esbo, Stensvik.
Leif började sin skolgång 1949 i Sökö svenska småskola, fortsatte sedan till Mataskär svenska folkskola, för att efter tredje klassen börja i Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors (Broban). Efter student­examen studerade han vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och utexaminerades som fil.kand. år 1968. Sin lektorstjänst tillträdde han samma år i Esbo Svenska Mellanskola som blev Mattlidens högstadium efter det att grundskolan infördes. Han undervisade i matematik, fysik och kemi. I början av 1980-talet hade man i Mattliden infört en dataklass där han undervisade lärarna och eleverna i datateknik. Han sjukpensionerades år 1995. Leif upplevdes som genomärlig, pålitlig, var aldrig frånvarande eller försenad.
Leif var aktiv i många föreningar, såsom ungdomsföreningen Skärgårdens Vänner i Esbo rf (SViE), Esbo idrottsförening r.f. (Esbo IF) och Esbobygdens ungdomsförbund rf (EBUF). Efter pensioneringen blev Leif en mycket uppskattad styrelsemedlem i Esbo hembygdsförening rf. Han åtog sig många viktiga funktioner, planerade resor och evenemang på löpande band. Föreningens hemsidor låg suveränt i hans kunniga hand och medlemmarna informerades regelbundet via cirkulär om genomförda och kommande aktiviteter.
Tillkomsten av Skärgårdsveckan på Pentala genomfördes på hans initiativ som en officiell del av kulturåret 2000. Skärgårdsveckan och Skärgårdsdagarna genomfördes i tio år i hembygdsföreningens regi. Efter det togs projektet över av Esbo stadsmuseum i syfte att förverkliga den idé om ett skärgårdsmuseum som staden redan haft sedan inlösning av Gurli Nyholms fiskehemman år 1987. Skärgårdsmuseet invigdes år 2018. Invigningen var en ”verksamheternas höjdpunkt”, för föreningen och speciellt för Leif.
Alla som kände Leif från tidig barndom och skolgång till hans frånfälle, minns honom som en stillsam och saklig person. Leif läste mycket redan i sin ungdom. Dagstidningarnas sportnyheter och samhälleliga frågor intresserade honom. Studierna tog han på största allvar, festade inte med andra studerande, men spelade nog fotboll på Svinö bollplan och korgboll i Mataskär folkskola en gång i veckan.
Till Leifs fritidsintressen hörde sport, i synnerhet bollspel och senare orientering. Leif engagerade sig i ungdomsföreningen SViE:s verksamhet och i synnerhet inom orienteringssektionen. Leif och Kurt Wikström deltog i en tio dagar lång orienteringstävling som nordiska USA-studeranden ordnade och som gick igenom hela den amerikanska kontinenten. Esbo musikinstitut behövde övnings- och undervisningslokaler och initiativ togs att uppföra den sedermera kallade ”Stockstugan” vid Mattlidens högstadium. En stockstuga hamnade bokstavligen i Ring I:ans väg, vid motorvägen nära Alberga. Den revs, flyttades till Mattby och med hjälp av gediget talkoarbete stod den färdig att tas i bruk.
Vi minns Leif som en person som alltid ställde upp och ingenting var omöjligt för honom. Han planerade genomtänkta teaterresor samt inrikes- och utrikesresor i hembygdsföreningens regi. Vi minns honom alla med stor saknad, vi deltar i de anhörigas sorg. Tack Leif för att vi fått känna dig och vara din vän.

Benita Åkerlund,
Hembygdsråd, före detta ordförande i Esbo hembygdsförening
Kurt Wikström
vän sedan barndomen
Styrelsen i Esbo hembygdsförening