Jansson, Olof M

f. 4.2.1913

d. 17.9.2007

En genuin åländsk personlighet, en märkesman inom den ideella föreningsrörelsen såväl som inom landskapspolitiken under ett långt och verksamt liv, har gått ur tiden. Förre bonden och landstingsmannen Olof Mauritz Jansson från Hammarland Strömma avled den 17 september 2007. Han var född den 4 februari 1913 i Strömma där han levt och brukat sin fädernegård Ollas fram till sin ålders höst. Med Olof M Jansson har en ovanligt rakryggad, klok och tänkande man lämnat jordelivet. Hans intellekt och samhällsengagemang var levande in i det sista. Det han uträttat under sitt långa liv inom ideella föreningar, jordbrukets organisationer, kommun- och landskapspolitik, liksom hans rättframma uttalanden, kommer att hålla hans minne levande länge i det åländska samhället.

Som ung gick Olof M Jansson i Ålands folkhögskola och därefter i Ålands lantmannaskola. Att förvalta sitt arv var en självklarhet för honom, Ollas köptes av hans farfars farfar 1857 och som ende sonen efterträdde han sin far med ett äkta intresse för jorden och för gårdens bästa. Att bli något annat än bonde var egentligen otänkbart för Olof M Jansson, jordbruket har alltid varit den fasta punkt som givit livet sin mening för honom. Redan i slutet av 40-talet övertog han driften av Ollas som han sedan köpte 1958. Han har odlat spannmål och sockerbetor, haft både mjölkkor och avelssvin. År 1991 lämnade han sitt livsverk och sålde jorden.

När producentrörelsen bildades 1946 var Olof M Jansson med. Han hörde till dess styrelse i 39 år och var den som skrev Ålands producentförbunds 40-årshistorik. Under lång tid hörde han även till Ålands lantmannaskolas direktion. När han sedan blev politiker hade han god nytta av sin inblick i jordbruksfrågor. Hans levande intresse för samhällets utveckling, liksom hans ovanliga historiska bakgrundskunskap, gjorde honom till en politiker med långt perspektiv och mycket personlig framtoning. Olof M Jansson började som kommunalpolitiker i Hammarland och blev landstingsman 1967. Sedan satt han oavbrutet i landstinget till 1983 då han beslöt lämna den politiska arenan. En balanserad utveckling var hela tiden hans politiska rättesnöre. Med sin jordnära klokhet gav han många gånger den politiska debatten både färg och dimension. Han ville tänka i stora banor och var inte imponerad av senare års politiska etablissemang. Han ställde sig också öppet tvivlande till tanken på självständighet och ansåg att en fortsatt utveckling av självstyrelsen var det mest realistiska. Om sig själv som politiker har han sagt: – Jag har en benägenhet att se litet för brett och med för långt perspektiv, om det är en svaghet eller styrka vet jag inte.

Släkt- och hembygdsforskning, samt historia var hans stora intressen. När han avvecklade sitt jordbruk såg han till att dess historia såväl som den åländska bygdens, får forskningsresurser i form av en stiftelse. Inför sin 80-årsdag grundade han en fond för vetenskaplig forskning, som i ett historiskt, arkeologiskt och etnologiskt hänseende anknyter till Åland och åländska förhållanden. Hans livsverk och hembygdsengagemang fortsätter genom fonden. Som pensionär engagerade han sig med stort intresse åt Ålandsforskarna och Ålands bildningsförbund.

Litteratur var ett mycket stort intresse, hans litteratursamling är imponerande med främst historiska böcker och även en del Alandica. Olof M Jansson var respekterad i vida kretsar och har erhållit flera utmärkelser för sitt kulturella engagemang. När han på gamla dar flyttade till en pensionärslägenhet i Kattby vintertid ägnade han sig fortsättningsvis mycket åt forskning och litteratur. Datorn intog en central plats intill skrivbordet, han skaffade sig dator när han fyllde 80 år och beklagade att han kom i gång med den väl sent i livet.

Olof M var inte emot utveckling och nytänkande, tvärtom anammade han det han tyckte var till nytta och gagn. Under hela sitt aktiva liv fotograferade han mycket och han hade en stor samling bilder från Hammarland och från resor och upplevelser han varit med om. Det senaste året vistades Olof M Jansson på Gullåsen. Men också där följde han med intresse samhällsdebatten, det politiska och kulturella livet i landskapet. Närmast sörjande är systersonen Viking med familj, samt kusinbarn med familjer.

MAJ-LEN LINDHOLM