Johansson, Kaj

F. 24.12.1938

D. 14.2.1995

 

Stadsdirektören i Borgå Kaj Vilhelm Johansson är död. Senaste år, på julaftonen, fyllde han 56 år. Han avled den 14 februari 1995 i Borgå. 

Som stadsdirektör var Kaj Johansson ambitiös med kolossala krav på sig själv. Endel sjukdomssymptom på senare år i förening med ett tärande slitage I vardagens hårda verklighet blev honom övermäktiga och knäckte honom. Vi I hans omgivning, främst hans familj, men också arbetskamrater i förvaltningen står bestörta inför dödsbudet. 

Borgå stad har förlorat en fadersgestalt som ville alla väl. Borgåborna har förlorat en ledare, alla hans vänner har förlorat en vän - på vändagens morgon. 

Kaj Johansson föddes i Lovisa, men hade sina rötter i Lappträsk, där han växte upp som handelsmannason i Lindkoski. Han kände dragning till läraryrket, sökte sig till seminariet i Nykarleby och avlade folkskollärarexamen 1961. Vid sidan av sitt lärarjobb studerade han vidare, bl.a. vid Umeå universitet, och avlade fil.kand.-examen år 1970. 

År 1972 utsågs Kaj Johansson till svensk skoldirektör i Borgå stad och innehade tjänsten i 15 år. Nedtecknaren av dessa rader hade den stora förmånen att som dåtida stadsdirektör bedriva ett kollegialt samarbete med Kaj Johansson, som gav mig anledning att peka på skolverket under Kaj Johansson som ett flaggskepp för förvaltningen i Borgå stad. 

När det blev aktuellt för mig att lämna stadsförvaltningen för riksdagen var det något av en självklarhet att Kaj Johansson skulle tillträda som stadsdirektör, som vikarie från 1987, på ordinarie stat från år 1990. 

Åren under Kaj Johanssons ledning I Borgå stad har varit framgångsrika år. De har inte varit lätta, med ändlösa krav på nedskärningar i ekonomi och personal. Kaj Johansson styrde stundom med ganska hård hand Borgå ut ur den värsta depressionen, men det var en process som krävde hans hälsa. Han såg inga gränser för vad han krävde av sig själv, för staden, för sina medmänniskor. 

Kaj Johansson hade sina politiska rötteri Svenska folkpartiet, hans attityder var liberalens, hans förutsättningar att samarbeta sträckte sig i alla riktningar.Under många år var han ordförande i Svenska folkpartiet i Borgå stad, åren 1981-83 var han medlem av partiets centralstyrelse, senare innehavare av partiets förtjänsttecken i guld. Han var mångårig ordförande i Borgånejdens hälsovårdscentral, 1989-90 ordförande i förbundsfullmäktige för Södra Finlands mentalvårdsdistrikt, han var ofta utnyttjad som medlem av ackorgan inom skolvärld och läromedelsproduktion.

Kaj Johansson älskade sitt Östnyland, sökte friluftsliv när sådana chanser gavs, följde gärna med idrott och hade ett stort intresse för klassisk musik. Nu har han lämnat den familj han gjorde allt för, hustru Margareta och fyra döttrar I djup sorg. 

Vi står i respekt, beundran och saknad inför minnet av Kaj Johanssons livsinsats.

 

P-H. NYMAN