Johansson, Sten

f. 16.5.1934

d. 28.12.2006

Lärare Sten Johansson i Sibbo, Östersundom, avled den 28 december 2006 i en ålder av 72 år. En snabbt framskridande cancer hade gjort sitt.

Sten föddes den 16 maj 1934 i Kyrkslätt på Friggesby gård. Som 10-åring måste han med familjen evakuera från Porkalaområdet och kom då till Esbo. Trots sina unga år upplevde han evakueringen starkt, vilket kom att följa honom genom livet.

Av en ren slump kom Sten att börja studera till lärare vid seminariet i Nykarleby, varifrån han utexaminerades år 1956. Efter ett par år som lärare vid Klemetskogs folkskola i Tusby kom han år 1960 till Östersundom folkskola. Han skulle bara vikariera studiekamraten Rolf Söderling men kom att stanna här som lärare och föreståndare ända till pensioneringen år 1994.

Det visade sig genast att Sten kommit på rätt plats i livet ifråga om yrkesval. Han var en medfödd pedagog av den gamla stammen med utpräglat ordningssinne och en viss stränghet, som uppskattades av eleverna. Sten hörde till den gamla stammen också såtillvida att han på sin fritid tog del i bygdens kulturbegivenheter och annan hembygdsverksamhet.

Föregångaren Rolf Söderling hade år 1959 startat Östersundoms sångkör vars ledarskap Sten med kort varsel tog över och var dess dirigent i 28 år. År 1994 utsågs han till körens hedersdirigent. Därtill skötte han skolans bibliotek under många år. En tid drev han sommartid tillsammans med hustrun Hagar ett vandrarhem i skolan.

Kommunalpolitiken kom också snart in i bilden. Under åren 1977–84 och 1991–92 var han medlem i kommunstyrelsen för Svenska folkpartiet. Åren 1985–92 satt han i planläggningsnämnden. Därutöver var han medlem i biblioteksnämnden och ordförande i valnämnden. Åren 1983–88 medverkade han i Borgånejdens musikinstituts styrelse.

Genom hela livet var Sten synnerligen intresserad av historia. På äldre dagar blev krigshistoria hans specialitet. Han var aktivt med i Nylands Brigads Gille, Frihetskrigets traditionsförening samt i Sibbo och i Borgånejdens krigsveteranföreningar. Han sammanställde bland annat Brigad-Gillets 20-årshistorik samt redigerade boken Militära äreminnen i Östnyland. Därtill arrangerade Sten, speciellt för veteraner, ett flertal uppskattade resor till Karelska Näset.

Med åren blev Sten en allt större Sibbopatriot. Han arbetade bland annat emot Nordsjö-hamnen i Östersundoms grannskap och ställde sig tidigt på barrikaderna för att stoppa Helsingfors planer på att annektera Östersundom. Sten var principfast och hade ett medfött rättvisepatos. För honom var det omöjligt att kompromissa i frågor som hade med rättvisa att göra.

Många minns honom för den stora gästfriheten han och hans livskamrat under de senaste 22 år, Nila Björkbom, bjöd på i Östersundom. Sten Johansson sörjes närmast av Nila samt barn och barnbarn.

ULF JOHANSSON