Jungner, Walter

F. 11.08.1905

D. 29.10.1997

 

Walter Jungner, född 11.08 1905 i Kronoby, död 29.10 1997 i Kronoby, tjänstgjorde som lärare och skolföreståndare under hela sitt verksamma liv.

Walter Jungner föddes i en lärarfamilj och många av hans syskon valde läraryrket i likhet med fadern.

Walter Jungner hade sin första lärartjänsi Pörtom. Han återvände till sin hembygd och en lärartjänst i Påras skola 1946. Från 1951 var han lärare i Kyrkoby skola som sedan blev Centralskolan. Walter Jungner kämpade mycket för att Centralskolan skulle byggas i slutet av 1950- talet. Jungner blev föreståndare för Centralskolan där han verkade fram till pensioneringen 1970.

Redan i unga år väcktes Walter Jungners samhällsintresse. Ett av de första engagemangen gällde Kronoby ungdomsoch nykterhetsförening. Som lärare var det naturligt att Walter Jungner skulle engagera sig i ungdomsföreningen som påden tiden stod för bildningen bland bygdens ungdom.1947 axlade han ordförandeskapet för ungdomsföreningen som efter kriget hade ett verkligt uppsvingverksamhetsmässigt. Han ledde föreningen fram till 1954, förutom under ett år, och blev senare kallad till föreningens hedersordförande. 

Walter Jungner var med om att starta lionsklubben i Kronoby, pensionärshemsföreningen, lekskolföreningen förutom att han aktivt deltog i kommunalpolitiken. Han var medlem av kommunstyrelsen och en rad olika nämnder, bland annat i nykterhetsnämnden, skolnämnden, turistnärnnden, befolkningsskyddsnämnden, småföretagarnämnden, biblioteksnämnden och prövningsnämnden. Han var också medlem avKronoby sparbanks principalkår och medlem av direktionen för arbetsinrättningen.

Walter Jungner uppskattade naturen och var en verklig blomstervän. Hans trädgård bjöd på hundratals blommor, buskar och träd både videgnahemshuset och sommarstugan.

Konst intresserade också. Walter Jungner tog gärna själv till penseln och fångade olika motiv från naturen och de landskap han rörde sig i. På äldre dar uppskattade han att resa ut till främmande länder där han hämtade inspiration för sitt målande.

Walter Jungner var gift med Göta f. Åminne och paret fick tre barn, en dotter och två söner.

 

BIRGITTA ÖSTDAHL