Juthas, Vivan

f. 22.2.1901

d. 11.6.1973

Den 11 juni 1973 avled fil.mag. Vivan Juthas i Helsingfors. Hon var född i Vasa den 22 februari 1901, men verkade hela sitt liv i huvudstaden. Hon blev student 1920 och vann redan 1923 anställning vid Helsingfors Sparbank i vars tjänst hon kvarstod till sin pensionering 1964. Vid sidan av sin tjänst fortsatte hon sina studier och blev fil.mag. 1938.

Vivan Juthas deltog aktivt i föreningslivet och de svenska samlingssträvandena. Hon verkade som viceordförande i Yrkeskvinnornas nationella förbund 1962–1967 och i Kvinnoorganisationernas centralförbund 1957–1965. Sekreterare i Kvinnliga akademiker i Helsingfors var hon 1945–1950 och därefter ordförande under tio år. I Helsingfors svenska marthaförening var hon en drivande kraft, styrelsens viceordförande från och med 1952 och ordförande från 1962 ända till sin bortgång. Hon tillhörde stadsfullmäktige i mer än tjugo år från och med 1952 och intresserade sig i det kommunala livet främst för hälsovården, socialvården och stadsplaneringen.

Men mest känd och uppskattad blev Vivan Juthas dock genom sin verksamhet inom Helsingfors svenska bostadsförening, sedermera bostadsstiftelse, som dess ombudsman, viceordförande och allt i allo. Hon var själen och den drivande kraften i Bostadsstiftelsens för svenskar i Helsingfors så utomordentligt gagnrika verksamhet. Under hennes tid som ombudsman uppförde Bostadsstiftelsen med stöd av Aravalån sammanlagt tjugotvå bostadsbyggen med icke mindre än 1 478 lägenheter. De svåra finansierings- och tomtfrågorna i samband med byggena kunde till stor del lösas tack vare Vivan Juthas utomordentligt goda kommunala kontakter och hennes eminenta förhandlingskonst. Genom sin insats i Helsingfors svenska bostadsstiftelse reste Vivan Juthas sig ett äreminne, som tusentals helsingforssvenskar med beundran och tacksamhet erinrar sig.

Kaj Snellman