Karell, Ralf

F. 6.2.1931

D. 31.5.2001

 

Sjundeå kommun har förlorat en av sina genom tiderna allra största söner. Lantbruksrådet Ralf Karell gick ur tiden den 31.5.2001 i en ålder av 70 år. Han var född den 6.2.1931.

Ralf Karl Anders Karell var en verklig bygdens son, en aktiv mångsysslare, vars minne länge kommer att leva. Med sina 32 år som fullmäktigemedlem och hela 24 år som dess högt uppskattade ordförande lämnar han efter sig ett stort tomrum som kommunal beslutsfattare.

Han kunde den svåra konsten attjämka stridiga viljor och att skapa en Sjundeåkonsensus utan motstycke i hela det övriga Svenskfinland. Med sin humor och sin auktoritet framstod han också som en stark förkämpe för sin hemkommun var han än uppträdde.

Ralf Karell hade nämligen alltid Sjundeås bästa för ögonen i alla de interkommunala uppdrag som han åtagit sig att sköta. Hans auktoritet gav honom en stor respekt i de politiska kretsar där han rördesig men han hade många andra strängar på sin lyra då han engagerade sig som förtroendeman på många andra områden i samhället: som förvaltningsrådens ordförande i bland annat SvenskFinland och Varuboden, på tunga poster I Jordbrukarnas Mjölkcentral,Hemholmen, Raisiokoncernen och Aktia Bank m.m.

Efter avlagd lantbrukshögskoleexamen1956 arbetade Ralf Karell dessutom på heltid som statstjänsteman, senast som chef för Helsingfors svenskalantbruksdistrikt, samtidigt som han på hemmaplan förvandlade släktgården Anta till en pärla bland gårdar i Sjundeå.

Han var alltså en verklig arbetsmyra, hans arbetskapacitet var enastående och han förväntade sig också lojalitet och ansvar av sina medarbetare. Ralf drog sig inte heller för att i hemkommunen liksom president Kekkonen sätta tummen på olika missförhållanden och sända "kvarnbrev" till ansvariga personer och myndigheter för att få en förändring tillstånd.

Man kan säga om Ralf att han var en man med en ovanlig resning som i livet bland annat belönades med ett flertal hederstecken förlänade av republikens president för sina mångåriga insatser i samhällets tjänst. Dessutom erhöll han Finlandssvenska kommunförbunds hederstecken i silver och Finska hushållningssällskapets silvermedalj samt slutligen år 1990 hederstiteln lantbruksråd. Ralf Karell sörjes närmast av hustrun Dolores, som fick sköta den många gånger tunga "markservicen" under hans långa aktiva tid i samhällets tjänst, samt barnen Regina och Anders med familjer.

 

CARL-ERIK REHNBERG