Karlsson, Karl Erik

F. 12.5.1911

D. 6.11.1997

 

Stenografen, hönsfarmaren Karl Erik Karlsson avled 6.11.1997. Han var född 12.5.1911. Sin kvarlåtenskap hade han testamenterat till Svenska folkskolans vänner. 

Karlsson var ett original med fasta principer livet igenom. Mest känd blev han som leverantör av pinfärska ägg till kunder, som han själv besökte. I Masaby, där han 1958 flyttat in i ett vandaliserat hus, hade han upp till 300 värphöns, alla försedda med namn och nummer. Kunderna fick namnlistor, så att de av beteckningar på äggen kunde utläsa om det var Carolina eller Beatrice som "tipusat" ägget. Helt utan släktingar som Karlsson var, betraktade han hönorna som sin familj.

När huset i Masaby revs för 30 år sedan, flyttade Karlsson till Jokela i Tusby, där han gav sin hönsfarm namnet Morgonstjärnan. Varje måndag, in i det sista, tog han eltåget till huvudstaden, där han tömde sin postbox, köpte mat för en vecka framåt och återvände med tunga plastkassar.

I drygt 70 år tog K.E. Karlsson upp beställningar på svenska jultidningar och hade sådan framgång, att han blev premierad år efter år. 

Helst ville Karlsson tituleras stenograf och var mäkta stolt över att en gång ha hört till landets snabbaste inom den yrkeskåren. Han hade också ett otroligt sifferminne och kunde de flesta bekantas telefonnummer utantill.

Karlssons liv var inte lätt. Han fick streta och kämpa in i det sista. Ensam och egensinnig som han var, förargade han sig också över mycket; att inte bli förstådd I post- och biljettluckor, då han bara talade svenska och att närmaste hållplatsen slopats så att han måste gå eller cykla nästan fyra kilometer för att nå tåget. Han oroade sig också för den kommande vintern, för mörkret som redan mötte vid hemkomsten från måndagsresorna och för hur han skulle orka slutföra de sista arbetsfaserna i sitt nybyggda drörnhus, bostadshuset, B-huset. 

Döden befriade honom från den oron.

 

ETTA TALLQVIST