Kihlman, Svante

F. 11.11.1907

D. 25.2.1992

 

Den 25 februari 1992 avled ekon.mag. Svante Lennartson Kihlman i sitt hem I släktgården Högbergsgatan 19 i Helsingfors.

Svante Kihlman föddes den 11 november 1907, blev student 1926, diplomekonom 1929 och ekonomiekandidat från Svenska Handelshögskolan 1932 och CGR-revisor 1937. Som så många av sin generation var han inkallad i militärtjänst såväl under vinterkriget som under fortsättningskriget. Han var artilleriofficer vid slaget vid Summa år 1940, kapten i artilleriet vid fronten i Syväri 1941-43 och gjorde under krigets slutskede en viktig insats som förbindelseofficer och kommendant för Liinahamari, då de tyska trupperna retirerade ur Finland. Sin livsgärning inom affärsvärlden utförde Svante Kihlman som CGRrevisor. Han bildade egen byrå år 1946, som under namnet Revisionsbyrå Svante Kihlman & Co under de följande fyrtio åren utvecklades till en av de mest kända revisionsbyråerna I Finland.

År 1986, vid en ålder av 79 år, var han initiativtagare till och en av grundarna av ett nytt CGR-samfund, en sammanslagning av flere kända revisionsbyråer till en större gemensam byrå, vilken antog hans namn – Kihlman Oy. 

Vid sidan av sitt ordinarie arbete hade han många förtroendeuppdrag av vilka kan nämnas styrelsemedlem I CGR-föreningen 1952-1957 samtdess ordförande 1959-1964, medlem i Centralhandelskammarens revisorsnämnd 1958-1970, styrelsemedlem I Nordiska Revisorsförbundet i nio år varav två som dess ordförande. Han medverkade i kommittearbetet för ny aktiebolagslag under åren 1961-1969 i samarbete med de nordiska motsvarande kommitteerna. Han utsågs av Finlands Bank att för år 1962, som Finlands representant, revidera Internationella Valutafonden i Washington. Under åren 1969-1974 var han finansdirektör i Oy Tampella Ab. Han förlänades Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros år 1974 för sina insatser inom Finlands näringsliv.

Svante Kihlman förärades år 1987 Centralhandelskammarens förtjänsttecken i guld för att i 50 år ha arbetat som självständig CGR-revisor. 

Svante Kihlman hade många intressen som kunde erbjuda honom välbehövlig avkoppling. Närmast hans hjärta stod Finlands skärgård. Efter kriget köpte han Sonaholm samt senare Getskärs fiskehemman i Ekenäs skärgård, vilka tillsammans bildar ett sammanhängande större område. Denna egendom donerade Svante Kihlman år 1991 till den av honom grundade "Skärgårdsmiljöstiftelsen", vars syftemål är att bevara detta skärgårdsområde i så ursprungligt skick som möjligt samt att därstädes idka vetenskapligt forskningsarbete i samverkan med Helsingfors universitet och dess zoologiska station i Tvärminne. Genom denna gärning förverkligade han en länge närd dröm om en egen insats Finlands skärgård till fromma.

Även sången stod hans hjärta nära. Han var medlem i Akademen och I Manskören Finlandia, som i de oroliga tiderna år 1939 gjorde en uppmärksammad turne till USA och världsutställningen i New York. Finlandiakörens insats bidrog till den våg av medkänsla som var det lilla Finland till stor hjälp under ödesåren. Han var även under en lång följd av år, och ända till sin oväntade bortgång, en aktiv sångare i Sällskapet MM. Sångarglädjen var dock inte begränsad till körerna. Han företog ända intill det sista året långa segelturer I skärgården i sällskap av goda vänner, ofta från Helsingfors Gymnastikklubbs Delfinavdelning, där han in I det sista var aktiv. Medelåldern ombord kunde då överstiga 75 år. Efter dagsseglatsen kunde det hända att andra som ankrat i samma hamn för natten från s/y "Lenora" kunde höra sången som klingade över den lugna viken: "Än en gång däran, Bröder, än en gång däran".

 

(Hbl)