Klockars, Birgit

F. 1.8.1912

D. 10.1.1996

 

Docenten och författaren Birgit Klockars navled den 10 januari 1996 i Helsingfors, 83 år gammal. 

Hon föddes i Kronobyden 1 augusti 1912 noch blev student 1930. Redan i unga år var hon religiöst engagerad och anslöt sig till nFrälsningsarmen, något som resulterade I att hon 193 5 begav sig till Kina för att under mtio år arbeta som missions- och socialarbetare i Kanton. Största delen av tiden skötte hon om barnhemsbarn och med många av dem knöt hon livslånga kontakter.

De tidvis dramatiska upplevelserna mitt under brinnande krig förstärkte Birgit Klockars sociala. engagemang och efter ett par år i hemlandet återkom hon 1948 mför en tvåårig sejour som missionär I Kina. Om sina erfarenheter berättade hon mi "Hur var det i Kina?" (1947) och dokumentärromanen "Att kunna le" (1952).

Mötet med den kinesiska verkligheten innebar samtidigt en religiös kris. Det väckte stor uppmärksamhet i kyrkliga kretsar när frälsningsofficeren Birgit Klockars på 50-talet konverterade till katolicismen, samtidigt som hon återupptog studierna och gjorde en förbluffande akademiskkarriär.

Hon blev filosofie kandidat 1956 och doktorerade 1960 på avhandlingen "Biskop Hemming av Abo". Så utkom en rad historiska arbeten, där hon framstod som en av samtidens främsta experter på den heliga Birgitta och medeltidens religiösa litteratur. Birgittatraditionen i Nådendal hörde också till hennes specialområden. Bland de historiska böckerna märks "Birgitta och hennes värld" (1971) – som 1973 utkom i en vida spridd pocketutgåva - "Birgittas svenska värld" (1976) och "I Nådens dal" (1979). 

Åren 1966-75 var Birgit Klockars docent i nordisk historia vid Åbo Akademi - där hon 1988 promoverades till teologie hedersdoktor- och tjänstgjorde 1972- 75 också som äldre forskare vid statens humanistiska kommission. 

När hon drog sig tillbaka från den akademiska världen koncentrerade hon sig männu en gång på socialarbete, framför allt bland flyktingar. De första indokinesiska båtflyktingarna som kom till Finland islutet av 70-talet mötte till sin förvåning en äldre, spröd kvinna som uttryckte sig på klingande kinesiska! 

Om sitt växlingsrika liv berättade Birgit Klockars i memoarboken "Ett år - ett liv" (1984). Hon framträdde också som poet I flera diktsamlingar, där de religiösafrågeställningarna gavs en mjuk lyrisk form. 

I många avseenden personifierade Birgit Klockars begreppen "en god människa". Utan att någonsin framhäva sig själv lyckades hon förena humanistisk och teologisk forskning på hög akademisk nivå med en social insats av ovanligt slag. Och som en klangbotten för allt hon företog sig fanns hennes djupa övertygelse om individens okränkbara värde bortom nationella och religiösa gränser.

 

GUSTAF WIDÉN