Koroleff, Folke

f. 19.9.1918

d. 1.11.2003

Talassologen, professor Folke Koroleff avled i Helsingfors den 1 november år 2003. Han föddes den 19 september 1918 i Helsingfors. Till utbildningen var han kemist. Han disputerade för doktorsgraden inom fysikalisk kemi vid Helsingfors universitet år 1950.

Sitt livsverk utförde han som oceanograf. Han inledde sin verksamhet vid havsforskningsinstitutet redan under studietiden som biträdande kemist. Småningom avancerade han till talassolog, vilket ända till 1970-talet var benämningen på avdelningscheferna vid havsforskningsinstitutet. Efter att talassologbenämningen avskaffats verkade han som chef för den kemisk-biologiska avdelningen vid havsforskningsinstitutet tills han avgick med pension år 1984.

Folke Koroleffs insats inom havsvat­tens­kemin är unik. Han var bl.a. en banbrytare när det gäller analysmetoderna för tungmetaller i havsvatten. Alla som intresserar sig för Östersjöns tillstånd är medvetna om närsalternas betydelse för algblomningarna, men få känner till att de metoder som fortfarande används inom närsaltsanalytiken baserar sig direkt på Folke Koroleffs forskningsarbete.

Somrarna tillbringade han på forskningsfartyget Aranda. Han deltog bland annat i ”gamla” Arandas ishavsexpedition till Spetsbergen sommaren 1957.

Folke Koroleff var en originell forskare, en äkta kemist av den gamla skolan. Vi, hans vänner, lärjungar och arbetskamrater kommer ihåg hans gentlemannamässiga gestalt, alltid med en elegant fluga i halsgropen, vid ett arbetsbord fyllt med provrör och instrument. Bordet må ha varit i skenbar oordning, men tankarna var klara. Man kunde alltid lita på att få ett exakt svar på alla tänkbara frågor om analysmetodik och kemisk oceanografi.

Vid sidan om yrkeslivet var Folke ­Ko­ro­leff en känd person i den finlandssvenska Helsingforsvärlden. Under sina studieår deltog han ivrigt i kemistklubbens verksamhet. Han var ännu långt efter pensioneringen en aktiv medlem av Svenska klubben i Helsingfors, och fungerade som dess ordförande under åren 1964–1990. Därefter valdes han till klubbens första hedersordförande.

MATTI PERTTILÄ