Koskull, Walter von

f. 16.7.1922
d. 21.11.1968

Den 21 november avled i Helsingfors,filisofie doktorn, docenten och rektorn friherre Walter Andreas Wilhelm von Koskull i en ålder av 45 år. Han var född i Viborg den 16 juli 1922.

Walter von Koskull blev student 1940, filosofiekandidat 1941, och filosofie doktor 1952 med en avhandling om Finlands rättsväsen under stora ofreden. Han verkade som lärare i historia vid olika läroverk i Helsingfors och blev 1965 rektor för Nya svenska samskolan.Han var docent i finsk och skandinavisk historia vid Helsingfors universitet från 1961.

Dr von Koskull var den ledande gestalten inom läroverksvärlden, och hade under en lång tid varit både sekreterare och styrelsemedlem av Finlands svenska läroverksförening, när han år 1963 utsågs till föreningens ordförande.

Av stor betydelse blev hans insats för förnyandet av läroböckerna i historia. Hans lärar- och fostrargärning var föredömlig genom den vidsyn och tolerans han städse ådagalade i sitt förhållande till eleverna. Samma gedigenhet och omdömesgillhet kom till uttryck i hans allmänna värv inom lärarrädet, olika statliga kommitteer och i folktingsinstitutionen. Hans bortgång upplevdes därför som en tung och smärtsam förlust för hela det finlandssvenska kulturlivet.