Krogerus, Gunvor

F. 28.8.1914

D. 12.4.1994

 

Fil.dr Gunvor Krogerus avled den 12 april 1994 på sjukhus i Helsingfors. Gunvor Johanna Krogerus var född och uppvuxen i Helsingfors och skulle den 28 augusti ha fyllt 80 år.

Hon blev student i Helsingfors och studerade språk vid universitetet. År 1951 disputerade hon med en germansk- filologisk avhandling och publicerade senare ett vetenskapligt arbete om lågtyska benämningar på kvinnors huvudbonader under sen medeltid.

Gunvor Krogerus tjänstgjorde som lärare i Svenska normallyceum, i tyska och franska. Hon blev 1951 ordinarie lärare i franska, tyska och svenska i Läroverket för gossar och flickor och blev äldre lektor 1957 i normallyceet. 

Sommarstället Kaikuma i Torhola vid Karislojofärden, som hennes far inköpt år 1905, blev hennes ferieviste livet igenom. En blommande vildmark, kallade hon platsen. Blommorna och böckerna, syskonbarnen och gästande elever gav liv åt hennes sommarferier. 

Fil.dr Gunvor Krogerus var många år ordförande i föreningen Blomsterodlingens vänner och ledde flere exkursioner till det blommande Holland.

Då Lojosamfundet 1963 återupplivade verksamheten efter krigen, tog hon med iver del i arbetet med målsättningen att skydda Lojonejdens rika natur och historiska minnen. Hon kallades till ständig medlem i samfundet och var fram till år 1993 ordförande i Lojosamfundets ortnamnsnämnd. Många svenska namn på gator, vägar och platser -nyskapta namn och korrigerade namnformer - i både nya och äldre bosättningar i Lojobygden är bestående bevis på hennes insatser. Gunvor Krogerus vann aktning i alla läger för sin rakryggade inställning i allt som gällde svensk kulturvård i bygden.

Jordfästningen förrättades i Helsingfors, gravsättningen har skett i släktgraven i Borgå.

 

HELMER W:SON BÄCKMAN