Krogius, Ragnar

F. 31.5.1903

D. 1.10.1997

 

Dipl.ing. Ragnar Krogius avled den 1.10.1997 i en ålder av 94 år. Han föddes den 31.5.1903 i Helsingfors och blev student från Brobergska samskolan. Diplomingenjörsexamen avlade han år 1928. Han studerade skeppsbyggnad bl.a. i Frankrike, England och Danmark, och år 1931 inträdde han i Finska Ångfartygs Aktiebolagets tjänst som skeppsbyggnadsingenjör. Han flyttade till familjeföretaget Oy Lars Krogius Ab år 1936, och fungerade som verkställande direktör åren 1956-1970. Under åren 1946-47 var han verkställande direktör för Laivateollisuus Oy och gjorde då en stor insats för att säkerställa skadeståndsleveranserna till Ryssland. 

Ragnar Krogius var sedan barnsben van vid sjölivet, först som gast åt sin far på s/y Trilby. Han kappseglade mycket på 30-talet Göi som han inköpte frånNorge. Senare seglade han med A-båten Chupita och ettflertal folkbåtar, bl.a. gjorde han många långfärder med familj och vänner. Med sin morbror Bertel Liljequist och sin bror Birger rodde han på 1930-talet en större jolle från Helsingfors till Barösund.

Ragnar Krogius hörde till Hemvärnet, han var dessutom en inbiten skidlöpare och hade på 1910- och 20-talen framgångar i skidspåret. Senare blev det fjällfärder till Lappland och slalom i Noux. Skidintresset ledde bl.a. till ordförandeskap i Finlands Svenska Skidförbund året 1933-41 och Solvallastiftelsen 1943-50.

På sin fritid sysslade Ragnar Krogius med skogsröjning, fiske, segling och skidlöpning. Vid sin pensionering år 1970 började han intressera sig för bl.a. bokbinderikonsten och blev efter en tid så skicklig, att han fick inofficiella uppdrag att verka som handledare vid olika bokbindningskurser. Han hade redan som ung man avsin far, kommerserådet Lars Krogius fått ett praktiskt inriktat handalag - han kunde snickra, måla, reparera, sköta motorer o.s.v., men mest tyckte han om att fälla träd och klyva ved. Klassisk musik var han särskilt förtjust i och hade i sin ungdomspelat fiol. 

Han läste mycket och världshistoria var hans särintresse, för att inte glömma ämnet Alaska som han vurmade för, då hans far fötts och döpts i Sitka.Semestrarna tillbringade han på Granö och från år 1951 på sitt älskade Kälkö i Barösund. 

Bland sina barn, släktingar och otaliga vänner var Ragnar (Anku, fafa, mofa) Krogius en mycket omtyckt sällskapsmänniska. Han sörjs närmast av hustru Ethel, tre barn och fyra barnbarn. 

År 1986 instiftade han Ethel och Ragnar Krogius fond inom SFV.

 

CARL-JOHAN KROGIUS