Kråkström, Erik

f. 22.9.1919

d. 13.1.2009

Professor Erik Kråkström, en av vårt lands mest uppskattade arkitekter, avled den 13 januari 2009 i Borgå i en ålder av nästan 90 år. Erik Kråkström föddes i Pedersöre den 22.9.1919 och gick i skola i Gamlakarleby. Som nybakad student hamnade han 1939 rakt ut i vinterkriget. Under fortsättningskriget deltog han som officer och eldledare i de avgörande striderna vid Valkeasaari, Siiranmäki och Tali-Ihantala.

Efter kriget studerade Kråkström vid Tekniska högskolan och utexaminerades som arkitekt 1948. Han gjorde ett flertal studieresor i Europa och senare också b1.a. till Afrika och Sydamerika. På 1950- talet fortbildade han sig i USA. Vid University of California i Berkeley bekantade han sig med datorns tillämpningsmöjligheter i planeringsprocessen.

Efter tjänstgöring vid Finlands arkitektförbunds återuppbyggnadsbyrå samt praktik på arkitektkontor i Sverige, Danmark och Finland blev han anställd vid Yrjö Lindegrens kända arkitektbyrå, där han b1.a. deltog i Olympiastadions utbyggnad och i planeringen av det så kallade Ormhuset i Kottby. År 1948 vann Erik Kråkström tillsammans med Lindegren tävlingen om Tölövikens stadsplan, som han, efter Lindegrens död 1954, slutförde. Denna plan stod senare som grund för Alvar Aaltos centrumplaneringsuppdrag.

År 1950 grundade Erik Kråkström sin egen arkitektbyrå. Till hans uppgifter hörde flera kyrkorestaureringar. Kyrkorna i Sideby och Kaskö bär Kråkströms signatur. Talrika församlingshus, skolor och bostadsbyggen tillkom under denna tid och följande decennier. Till hans viktigaste långvariga planeringsuppdrag hörde saneringen och utbyggnaden av C.L. Engels Sjöekipage på Skatudden i Helsingfors. Speciellt uppskattad är Kråkström som planerare av industrianläggningar. Hans arbeten omfattar bl.a. ett kraftverk, pappers-, faner- och sulfatcellulosafabriker samt såg- och kontorsbyggnader för Oy Kaukas Ab. För Imatran Voima planerade han bl.a. Finlands första kärnkraftverk samt huvudkontoret i Helsingfors.

Samtidigt med ovannämnda verksamhet var Kråkström också en flitigt engagerad stadsplanerare. Förutom Hyvinge centrumplan utarbetades Mattby, Ekenäs, Jakobacka, Källstrand och Kuopio general- och stadsplaner på hans byrå. 1968–70 bad Tekniska högskolan honom grunda ett fortbildningscentrum för samhällsplanering.

Erik Kråkström utsågs också till talrika förtroendeuppdrag, bl.a. som Finlands arkitektförbunds ordförande samt som landets representant i flera nordiska och internationella stadsplaneringorgan. Så sent som 2005 var han aktiv som medlem i Borgå stads fasadgranskningsnämnd.

Ända sedan ungdomsåren var bildkonsten ett av Erik Kråkströms största intressen. Han var skicklig både som tecknare och målare. Hans krigstida skisser och akvareller, samt teckningar och målningar från ett långt liv, har på senare år ställts ut upprepade gånger. Professor Erik Kråkström tilldelades flera hedersmedlemskap, medaljer och pris. Hans tillmötesgående sätt och inspirerande personlighet skapade ovärderliga kontakter för vårt lands arkitektur och gav honom talrika vänner, såväl i Finland som utomlands.

JUHANI PALLASMAA