Laurén, Rabbe

Den 29 januari 1993 avled Folkhälsans mångårige verksamhetsledare I Åboland, Rabbe Lauren, på Åbolands sjukhus. Han bröts ner av en långvarig och svår sjukdom vid bara 55 års ålder och lämnade därmed en mångsidig politisk gärning för svensk- och tvåspråkigheten i Åbo och det övriga Åboland, för hemstaden och för skärgårdsmiljön.

Rabbe Laurén var en åbobo med hjärterätterna djupt i Kimitoön, trots att han händelsevis råkade födas i Helsingfors. Han utbildade sig till agrolog, och kanske hade det agrara tagit överhand om inte Rabbe samtidigt hade engagerat sig i politiken i allmänhet och i miljöpolitiken inom Svensk Ungdom i synnerhet. Inom SU avancerade han till viceordförande.

När Rabbe Laurén placerade ut de första sopstationerna på Nötö och Jurmo 1969 inom ramen för Håll Skärgården Ren rf tillsammans med goda vännen, Hbl-skribenten Gunnar Mattsson, var det ingen omedelbar succe och Rabbe råkade ut för en del spefulla kvickheter. 

I dag, efter fritidsboomen i skärgården, har HSR sedan länge fungerat som en allt mångsidigare riksorganisation. Utan HSR hade avfallsproblemen vuxit till helt andra dimensioner i skärgården. 

Efter att ha lett HSR i många år övergick Lauren till styrelseuppdrag och utnämndes till hedersledamot lagom till sitt halvsekeljubileum. Lauren kom också att efterträda Jan-Magnus Jansson ordförande för statens skärgårdsdelegation. 

Laurén hade rikspolitiska ambitioner inom sfp, men en annan icke oäven åbopolitiker, Christoffer Taxell, visade sig vara övermäktig då C.O. Tallgren drog sig tillbaka. Laurén kom igen i presidentvalet 1988 då han valdes till elektor för Mauno Koivisto som gjorde ett gott val i Åboland. 

Sin politiska livsgärning gjorde Rabbe Laurén som stadsfullmäktig från 1969 och som medlem av stadsstyrelsen och dess andra viceordförande från 1973. Den socialpolitiska kombinationen av kommunalpolitik och verksamhetsledarskap för Folkhälsan gjorde att han kunde ägna sig åt behoven av svensk dagis- och eftisverksamhet, skolskjutsar, svensk hemtjänst och kvartersklubbverksamhet för pensionärer. 

Det sista årets kamp mot cancern får inte överskugga allt det Rabbe Laurén var med om att bygga upp. Folkhälsans man uppgav själv skärgårdsliv och skogsarbete som sina favoritsysselsättningar på fritiden.

 

BO STENSTRÖM