Laurent, Gustaf

F. 22.2.1912

D. 2.12.2002

 

”Bästa lyssnare”. Så började vicehäradshövding Gustaf Laurent sina kvistiga frågor i radion från och med 1968 till 1991. Radiolådan övertog han efter riksdagsman Kurt Nordfors, mera känd som ”Peter Snagg”.

Gustaf Laurent var Svenska folkpartiets andra och sista fullmäktigeordförande i Helsingfors – åtminstone under 1900-talet. Ordförandeposten hade han år 1980 och blev enhälligt vald. Han var en trotjänare och veteran. Medlem i fullmäktige sedan 1954, med två missade möten. En gång tidigare under 1900-talet har sfp haft stadsfullmäktiges ordförandepost i Helsingfors. Det var åren 1929–34, då kommerserådet Ivar Lindfors höll i klubban. Fullmäktiges vice ordförande var Laurent under många år. Rikspolitiken intresserade honom aldrig. Goda möjligheter till riksdagsmannaskap hade han säkert haft med stöd av radiolådan, publicistrevyerna och mycket annat.

Gustaf Laurent är den jurist som såväl i radio som i skriven text klarat av att ”tala med bönder på bönders språk och med lärde män på latin”. I det sammanhanget var det också en tillgång för oss finlandssvenskar att Gustaf Laurent var chef för statsrådets translatorsbyrå åren 1962–79. Hur hade finlandssvenskarnas lagparagrafer stilistiskt sett varit utan hans människonära revyspråk, frågar man sig.

Juristen Gustaf var under många år en medlem i triumviratet Boris, Cab och Gustaf. De producerade publicistrevyerna som under några decennier var oerhört populära på Svenska Teatern. Uppdragsgivare var Finlands svenska publicistförbund.

I en Hbl-intervju med Marcella då han gick i pension från translatorsbyrån säger han: ”Översätta paragrafer passar utmärkt för en gammal kuplettförfattare. Det handlar om samma sak, att finna det rätta ordet.”

Och det ordet fann Gustaf alltid.

Piparudden i Bromarf var Gustafs oas. I Helsingfors bodde han på äldre dar i Gamlas. Sina dagar slutade han på Dals sjukhus den 2 december 2002, 91 år gammal. In i det sista helt klar.

Detta tecknat av en som hade förmånen att under 25 år samarbeta med Gustaf Laurent under den inofficiella rubriken ”Aktiebolaget Kvistiga sociala frågor”. Han hjälpte mig med mina sociala frågor i Hbl, när det var vissa juridiska knoppar. Jag bistod honom med sociala synpunkter i hans ”Kvistiga frågor” i radion. Ett utomordentligt samarbete som resulterat i att jag fått uppdraget att skriva dessa rader vilket jag är tacksam för.

 

EBBA JAKOBSSON 

Gustaf Laurent föddes den 22.2.1912.