Lilius, Martin

✻ 15.4.1947

† 2.9.2015

Martin Lilius, född i Helsingfors, flyttade redan under sina tidiga år till Tammerfors då pappan Henrik Lilius blev utsedd till viceVD på Klädesfabriken i Tammerfors. Svenska samskolan i Tammerfors blev Martins hemskola varifrån han också tog studenten. Efter studier vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg gjorde Martin sitt huvudsakliga värv inom den maritima tunga industrin. Martin var också mångårig styrelsemedlem i Tamfelt Abp samtidigt som han engagerade sig aktivt i hemkommunens och framför allt den svenskspråkiga gemenskapens väl och ve.

Martin hann med mycket. Han fungerade länge som styrelsemedlem och som styrelseordförande för Svenska samskolan, som ordförande för Birkalands distrikt för Pohjola-Norden och som ordförande för Pohjola-Norden, Pyynikki. Han var också engagerad i Svenska klubbens verksamhet och var aktivt med och arrangerade högklassiga föredragshållare till klubben, anordnade seminarier, Svenska Dagen fester etc.

Han fungerade som chefredaktör för Tammerfors aktuellt och skrev aktivt artiklar till tidningen. Hans stora intresse för «gamla prylar» – som han själv uttryckte det – gjorde honom till en av de stora kännarna av Tammerfors´historia, framför allt stadens industrihistoria, som låg hans hjärta väldigt nära. Man kan gott säga att Martin hade ett finger med i spelet alltid då något spännande ordnades i Tammerfors på svenska.

År 2007 utsåg konungariket Sverige Martin till honorärkonsul i Tammerfors, en titel som han bar med den äran. Han var alltid färdig att hjälpa människor som var i behov av assistans. Vid sin sida hade Martin hustrun Leena, sönerna Fredrik och Carl-Henrik samt dottern Anna. Trots att Martin hann med mycket blev ju också en hel del ogjort och det kommer att vara svårt att finna en lika engagerad och för sin sak brinnande människa som Martin. Vi saknar honom på alla plan; som människa, som fixare och som vän och kollega.

Rikard Bjurström, konsulskollega