Lindberg, Börje

F. 8.4.1917

D. 8.7.1991

 

Läraren, kammarrådet, politikern, historikern och kaptenen i reserven Börje Lindberg, Tenala avled den 8 juni 1991 I en ålder av 74 år. Han var född i Pojo den 8.4.1917.

Det var för sin hembygd Börje Lindberg arbetade såväl som lärare och som politiker.

Han underströk ofta själv att han bara hade ett fosterland och det var Tenala, men han kunde trots det utvidga den fosterländska gränsen till att också omfatta Västnyland.

Han var en reformist, trodde på rösträtten, avskydde diktatur och våld och var alltid lyhörd för andras åsikter. Han betecknade sig själv som ytterligt svensk och nationalistisk.

Han var socialdemokrat hela sitt liv. För honom var det en självklarhet att axla ansvaret för sin hembygd. Bakom sig hade han över 40 år av lokal och regional politik. Rikspolitiken lockade honom inte frånsett att han var folktingsman många år.

Börje Lindberg inledde sin kommunalpolitiska karriär i början av 1940-talet. Otaliga var de kommunala och interkommunala instanser som han satt med i. Under två perioder svingade han ordförandeklubban i kommunfullmäktige i Tenala. Han satt också som viceordförande i den medborgarkommitte som på1970-talet agerade för en finlandssvensk TV-kanal och var med om att överlämna en massadress med över 67.000 namn till tre ministrar.

För sina många politiska insatser och då särskilt hembygden till fromma förlänades han av republikens president år 1977 kammarråds titel och värdighet. Och några år senare tilldelades han Kalevalamedaljen för sina kulturella insatser.

Börje Lindberg hade många intressen. Historia var det största. Bl.a. gjorde han en undersökning om de politiska och sociala förhållandena 1918 i Tenala-Bromarf, om de rödas krigshistoria, om bakgrund och orsaker.

Hans forskarhåg fängslades också av speciellt karolinertiden och då särskilt Tenala- skvadronen som ingick i Nylands kavalleriregemente och som gett Tenala dess vapen med den knäböjande ängeln. Helt naturligt, eftersom han även ägnade sig åt heraldik, satt Börje Lindberg som ordförande i den kommitte som förberedde Tenala-vapnet.

Intressena sträckte sig också till släktforskning, sin egen släkt - en gammal Bjärnåsläkt - följde han ända till 1540. Det var hans farfarsfar som slog sig ned I Tenala.

 

LELIT A SELENIUS