Lindberg, Christer

f. 15.2.1944

d. 25.5.2018

Pensionerade direktören Christer Lindberg föddes mitt under ett bombardemang över Åbo och han fördes som nyfödd till ett skyddsrum. Han växte upp i Åbo men tillbringade somrarna i Hangö. Det födde i honom en djup känsla för hav och skärgård, en känsla som han bibehöll och utvecklade på familjens sommarparadis i Öja, där han plötsligt avled i färd med att ytterligare försköna den steniga stranden.

Lindberg blev student från Åbo svenska klassiska lyceum 1963 och diplomekonom från Handelshögskolan vid Åbo akademi 1968. Under studietiden arbetade han med kontorsuppgifter i flera företag och som utexaminerad ekonom utsågs han till kontorschef vid Förlags Ab Sydvästkusten som ger ut Åbo underrättelser. I praktiken fick han vikariera både som faktor och verkställande direktör.

Lindberg kom till Jakobstads Tidning som verkställande direktör i oktober 1973 och arbetade i samråd med dåvarande direktören Harald Bäck till den 1 mars 1974 då Bäck gick i pension och blev styrelseordförande. Samarbetet var inte konfliktlöst, men Lindberg som hade de anställdas förtroende kvarstod i tjänsten till 1982, då han blev verkställande direktör i Forsbergs tryckeri, som då ägdes av Schauman-bolagen. Det blev framgångsrika år då tryckeriet förnyades och ett dotterbolag grundades i Vasa där Lindberg axlade direktörsansvaret. Forsbergs övertog också Jakobstads Tryckeri och Tidnings arktryckeri. När Forsbergs fick nya ägare 2001 valde Lindberg att gå i pension.

Christer Lindberg och hans i Karleby födda hustru Margot och deras två barn, blev snabbt Jakobstadsbor. De gick med i flera föreningar. Fotbollsföreningen Jaro fick i Christer en ivrigt supporter. Han blev aktiv i juniorhandelskammaren, i Rotaryklubben, i Frimurarlogen Brahea, i Finn Jakobstad, i Sfp.s centrumavdelning, i skoldirektioner och i scouternas understödsförening, i flera av dem antingen som ordförande eller sekreterare. I Finn Jakobstad ivrade han särskilt för gammaldags torg. Som aktiv i Ars Jakobstad var han med om att arrangera flera stora konstutställningar. Hans intresse för gammal bebyggelse fick honom och familjen att aktivt arbeta för ett livaktigt och trivsamt Skata. Som aktiv i tryckeribranschen hade han uppgifter i Svenska pressföreningen och i Svensk presstjänst.

Som pensionär skrev Lindberg Forsbergs 90-årshistorik i vilken ingick en artikel om kantor Fredrik Forsberg av Ole Jakobsson. Forsberg var med då Jakobstads Tidning grundades och aktiv i tryckeribranschen. Lindberg skrev också frimurarlogen Brahes historik i en utgåva på finska och svenska och han översatte till bägge språken statuter och andra handlingar.

Christer Lindberg borde – vad intresset anbelangar – ha blivit naturvetare. Han var expert på svampar, höll ett flertal kurser, och skalbaggar. Hans samling av baggar är enorm, troligen en av de största. Som make, far, farfar och vän var Christer oslagbar, varm, vänlig, generöst omfamnade. Alla han kom i kontakt med berördes av den omedelbara värme han utstrålade. Jag kände honom både som arbetskamrat och vän och i min saknad finns en glädje över det han gav mig och alla andra, inte minst sina närmaste.

ALF SNELLMAN