Lindberg, Roger

f. 20.9.1915

d. 14.11.2003

Musiklivets oförtröttlige välgörare och hängivne promotor kommerserådet Roger Lindberg avled den 14.11.2003. Född den 20 september 1915 till den schweiziska invandrarsläkten Fazer – han var dotterson till förläggaren Konrad Georg Fazer – har Roger Lindberg gjort en lång och betydande insats för det finländska musiklivet. Genom en sällsynt lycklig förening av nyktert affärssinne och djupt kulturengagemang var han en oumbärlig tillgång både som chef för landets ledande musikförlag och i de stora musikinstitutionernas styrelser och direktioner.

Roger Lindberg blev student från Svenska normallyceum och diplomekonom från Svenska handelshögskolan. Efter studieresor till Tyskland och USA anställdes han i familjeföretaget Musik Fazer. Han blev dess verkställande direktör 1940 och kvarstod i den sysslan i tre decennier. Efter det fortsatte han som ordförande för direktionen ända till år 1989.

Sitt gedigna kunnande delade Roger Lindberg med sig som styrelsemedlem i bland annat Sibelius-Akademin (1947–80), Ainolastiftelsen (ordförande 1971–89), Teosto (1941–91) och Luses (Stiftelsen för främjandet av den skapande tonkonsten) 1970–88.

Under den tid han satt med i styrelsen för Finlands Nationalopera (1964–90, ordförande 1969–90), hann han vara med om att välja flera operachefer. Också Svenska Teatern stod honom nära, där var han styrelseordförande i 21 år. Skivindustrins växande problem med piratkopior hann han ta ställning till under sina år i grammofonindustrins internationella ­centralorganisation (1951–89, ordförande 1968–73).

Själv avfärdade Roger Lindberg ofta sina insatser med en självironisk distans, anspråkslöst och lågmält. Som när han glatt beskrev hur han ”skräpade i Teosto i ett halvsekel”, ursprungligen ”ditsläpad” för att traditionen bjöd att vice ordföranden skulle vara förläggare. I Teosto arbetade han ihärdigt för tonsättarnas upphovsrättigheter. När genreindelningen slopades oroade han sig för de seriösa tonsättarnas ställning. – Det är fel att de seriösa tonsättarna får mindre pengar än förut, jag tror inte på kompensation, sade den erfarna affärsmannen i sin åttioårsintervju för Hbl.

Att hans och släktens väldiga engagemang i det finländska kulturlivet förlorade ett av sina viktigaste manifest och verktyg när Musik Fazer av egna släktingar såldes till utlandet, till Warners, kom som en chock, som Roger Lindberg ändå aldrig ordade om. Han var en finkänslig gentleman i allt han företog sig.

Många är de artister världen över som fått njuta av hans och hans maka Britas stora gästfrihet i det vackra hemmet på Granö. Allt från Jussi Björling, Artur Rubinstein, Jascha Heifetz, Birgit Nilsson till Isaac Stern och Mstislav Rostropovitj. Roger Lindberg kände värme och stor förståelse för det konstnärliga skapandets villkor. In i det sista stod han beredd att sträcka till sin kapacitet, både ekonomiskt och mänskligt, där ett fullödigt musikliv eller enskilda musiker behövde honom. Ännu bara några månader före hans frånfälle kunde Helsingfors festspel genomföra sin stora recitalserie med pianisten Andras Schiff tack vare Roger Lindbergs generösa handräckning. Därmed ville Roger Lindberg hedra sin morfars brors, impressarion Edvard Fazers, minne. Finlands musikliv och affärsvärld har i Roger Lindbergs kultursyn och livsinsats en förebild som uppfordrar till efterföljd.

LENA VON BONSDORFF