Lindblom, Tor

✻ 17.7.1930 i Viborg

† 24.10.2015 i Helsingfors

En stark skolpersonlighet, Lärkans rektor emeritus Tor Lindblom avled på FN-dagen 2015 i en ålder av 85 år. Han föddes i Viborg och födelsestaden förblev hans hjärta nära. Tor Lindblom blev filosofie kandidat i historia från Helsingfors Universitet 1955. Efter att ha varit rektor för Svenska folkakademin i Borgå 1964-68 utförde han sitt egentliga livsverk vid Nya svenska läroverket, sedermera Gymnasiet Lärkan. Under Lindbloms 24 år långa – Lärkans hittills längsta – rektorsperiod med 1106 dimitterade studenter var det inga tvivel i skolan om vad som var rätt och fel. Minnesvärda var också hans morgonsamlingar, vilka han – resligt stående i talarstolen i festsalen – ofta inledde med ”Redan de gamla grekerna…”.

Vistelser i Frankrike under ungdomsåren gjorde Tor Lindblom till en frankofil. I gymnasiet höll han sina lektioner i en ledig föreläsningsstil, så att lektionerna utgjorde direkta svar på historiefrågor i realprovet. ”Bildningen är det som återstår då man glömt allt man lärt sig”, brukade han säga.

Tor Lindblom såg sin rektorsperiod som en seglats. Som rorsman för segelfartyget Lärkan genomförde han skolans övergång från pojkskola till samskola 1971. Hans fasta hand behövdes särskilt när skolan kommunaliserades 1977 och under kampen för skolans överlevnad under den stora gymnasiedebatten i Helsingfors 1989-90. Då var bränningarna som svårast.

Andrummet i Tor Lindbloms tillvaro var sommarvistelserna med familjen på stugan i Korpo, där han efter pensioneringen 1992 fick mer tid för att fiska och snickra. Konstnären Åke Hellman målade rektor Lindbloms porträtt 1990.

Tor Lindbloms publicerade minnen omfattar en tidsrymd på femton år, från våren 1934 i Viborg till studentexamen vid Svenska Normallyceum i Helsingfors 31.5.1949. Minnena är lättlästa och skrivna med en logisk och flytande stil. Tillsammans med Erkki Pasanen gav Tor Lindblom år 2001 ut boken ”EDEN. Viipurilainen asuinparatiisi”, som handlar om det kvadratformiga stenhuset Eden, ritat av Axel Gyldén, på adressen Slottsgatan 32, och dess invånare. Tor Lindbloms avsnitt är skrivet på svenska. Till hans minnen hör hur han en gång hämtade en maskrosbukett till hovfröken Anna Virubova, som hade varit vid Nikolaj II:s hov. Tor Lindbloms kronologiskt följande verk är Mitt Viborg (1995), med hågkomster från barndomen och skolgången i Viborg. En hågkomst var det biobesök Tor Lindblom i februari 1939 gjorde i Palatsi, då han såg filmatiseringen av Fänrik Ståls sägner: ”Runeberg själv spelades av sonsonssonen Carl-Michael, sedermera legendarisk rektor i Lärkan. Föga anade jag då att jag nästan 30 år senare skulle bli hans efterträdare i ämbetet.” – Ett dramatiskt avsnitt i boken är Vinterkrigets första dag, då Tor får sälja 100 extrablad av tidningen Karjala om krigets utbrott.

Bladen går åt som på heta stenar. Tor återsåg inte sin barndomsstad förrän år 1993. Reminiscenserna fortsätter direkt i verket ”Om den ljusnande framtid är vår” (1999). I början av december 1939 evakueras mor Stina Lindblom och de tre sönerna till Korpisaari gård i Kylmäkoski i södra Tavastland. I januari 1940 åker Stina Lindblom i smyg tillbaka till Viborg och återvänder efter en vecka. Från familjens bostad sänder hon med en armélastbil 25 kollin och taxen Tana i säkerhet. –Av boken framgår också att Tor Lindblom 1.10.1940 inleder sin läroverksutbildning vid Svenska Normallyceum i Helsingfors. Boken handlar om denna skoltid, och genom familjen Lindblom upplever läsaren det finska folkets prövningar under hela 1940-talet. Finlands försörjningsläge var som värst 1942, och då sänds Tor på 14 månader till släktingar i Kävlinge utanför Lund i Skåne. Efter de svåra bombardemangen av Helsingfors i februari 1944 inrättades i Hufvudstadsbladet ”Dagbokens skola”, undervisning per korrespondens för elever i förskingringen. Tor, som var evakuerad till Pernå, deltog i denna undervisning. De två sistnämnda böckerna är utgivna av SFV.

Det blev Tor Lindblom förunnat att leva ett långt och innehållsrikt liv. Han sörjs närmast av hustrun Ulla-Brita, som var hans ovärderliga stöd genom årtiondena, av dottern Gabriella och sonen Christian och fem barnbarn. 

Holger Thors

Klas Weckman