Linder, Magnus

✻ 11.3.1929
† 7.10.2016

Filosofie magister Magnus Linder gick bort den 7 oktober i Helsingfors i en ålder av 87 år efter ett betydande livsverk som affärsman och kulturgynnare. Han föddes i samma stad den 11 mars 1929 i den adliga ätten Linder, vars huvudman han sedermera skulle bli. På mödernet härstammade han från företagarsläkten Fazer.
Linder skrev studenten från Nya Svenska läroverket 1948, avlade tre år senare en filosofie kandidatexamen vid Helsingfors universitet i huvudämnet allmän historia och inledde 1951 en lång karriär i Fazer-koncernens tjänst. Åren 1958-1965 fungerade Linder som VD för koncernens konditoriavdelning, varefter han axlade ett antal andra direktörsbefattningar inom koncernen.
År 1976 startades på Linders initiativ och under hans ledning koncernens cateringservice som åren 1988-2010 hette Amica Restauranger och numera går under namnet Fazer Food Services. Här kom Linders mångsidiga intresse för matlagning till sin rätt och under hans energiska ledning erövrade kedjan en betydande del av den inhemska marknaden.
Senhösten 1985 fick Linder möjligheten att köpa tillbaka Svartå slott, släktens gamla bruksgods i västra Nyland, och inledde sin andra stora livsgärning som kulturgynnare och innovativ aktör inom musei- och konferensbranschen. Under Linders ledning skedde en grundlig renovering av den 1792 uppförda huvudbyggnaden, som i tiden hade varit hans föräldrahem.

I detta tålamod krävande projekt kom hans akademiska skolning samt intresse för vårt europeiska kulturarv till stor nytta och jämnade vägen för det nära samarbete som sedan dess har fortgått med Museiverket. En del av museets 1700-talsmöbler och inredning tog Linder från sitt privathem, men resten av dess genuint gustavianska interiör införskaffade han under åren lopp med egna medel.
Parallellt med detta restaurerades den engelska slottsparken och det övriga byggnadsbeståndet, som stegvis togs i bruk för den livliga konferens-, restaurang- och hotellverksamhet på slottsområdet som numera drivs av hans barn. I takt med att slottet och dess unika miljö fick denna ansiktslyftning har museets besökarantal stigit och idag har slottsmuseet årligen över 20 000 besökare.
Magnus och Juanita Linder levde ett långt och lyckligt äktenskap och fick barnen Johan, Maria och Filip, som med åren skulle skänka dem ett betydande antal barnbarn. Familjen och hans breda vänkrets minns honom som en varmhjärtad och energisk gentleman, som i livliga konversationer gärna strödde omkring sig fyndiga ordlekar och anekdoter om originella släktingar.
I mitten av november 2016 publiceras docent Charlotta Wolffs biografi över hans farfar, den kände affärsmannen och ministerstatssekreteraren Constantin Linder, som tillkom på initiativ av Magnus Linder.
Hans stora fritidsintresse var jakt och fiske. När slottsparkens Dianastaty i sandsten började fara illa tog han in den i slottet och lät framställa en kopia i marmor, som numera välkomnar alla som strövar in i Svartå slottspark. Samtidigt är denna jaktens gudinna en vacker påminnelse om allt det som Magnus Linder gjorde för sitt älskade Svartå slott.

Henrik Meinander
Vän och historikerkollega