Lindfors, Henry

f. 3.3.1912

d. 19.4.2004

Pensionerade läraren Henry Lindfors gick ur tiden den 19 april 2004 efter en längre tids sjukdom. Han var född den 3 mars 1912.

Henry Lindfors verkade som lärare sammanlagt i 36 år. Under den tiden lotsade han tusentals småbarn in i kunskapssamhället. Hela tiden utförde han sitt värv med samma finess och fermitet, trots att samhället förändrades fundamentalt. Han tog sin folkskollärarexamen 1935, därefter auskulterade han till speciallärare och fick sin första tjänst i Dickursby svenska folkskola. Där verkade han fram till 1948. Det året inträdde han i Helsingfors stads tjänst, först i Svenska flickskolan i Helsingfors (Arken), därefter fem år i Svenska flicklyceet (Bullan) och till slut i Botby, Östra svenska läroverket och Brändö gymnasium.

Alla som kom i kontakt med Henry Lindfors talar om hans pålitlighet, vänlighet och soliditet som person.

Han vidareutbildade sig på inhemska och nordiska kurser. På en audiovisuell kurs i Uddevalla 1954 träffade han kollegan Ulla Holmström. Där sade det ”klick” dem emellan och inom kort gifte de sig. Till en början bodde de i Helsingfors. Henry blev pensionerad 1972 och Ulla 1984. År 1988 flyttade de till idyllen i Ekenäs.

Henry Lindfors deltog i båda krigen 1939–1940 och 1941–1943. Från både vinter- och fortsättningskriget fick han en minnesmedalj för framgångsrik krigstjänst. Han kom ur krigen med livet i behåll och blev 1943 kommunal talkochef i Helsinge kommun.

Henry Lindfors var intresserad av naturen och i synnerhet av den nyländska skärgården. Han seglade flitigt under åren i Helsingfors. Efter flyttningen till Ekenäs anskaffades en motorbåt. Den använde Henry och Ulla fram till 1998, då Henrys krafter började svikta.

Henry Lindfors var en vänsäll person, tålmodig och empatisk–– en genuin folkskollärare.

CHRISTOFFER GRÖNHOLM