Lindqvist, Berith

f. 31.3.1928

d. 25.11.2005

Efter åtta klasser i läroverk jobbade Berith Lindqvist i förvärvslivet i Wärtsilä och Maskin och Bro 1945 och från 1946 i förlaget Söderström & C:o, först som kontorist för att 1965 bli förlagsredaktör och 1984 produktionschef. Hon skötte främst om tryckningen av både läromedel och skönlitteratur. I jobbet trivdes Berith och förlaget med henne. Anställningen i samma företag varade i 46 år, fram till 1992! Berith (Bebbe) gjorde sig känd som en gladlynt, humoristisk och på många områden kunnig person. Hemma fostrade hon tre söner och två döttrar. Hemma fanns också ett stort bibliotek, vilket även andra fick ta del av. Själv var hon mycket beläst. På somrarna vistades Berith i stugan i Illby.

Vid sidan av jobbet och specifikt efter pensioneringen var Berith Lindqvist aktiv i flera föreningar. I Arbetets Vänners huvudförening hörde hon till Sällskapskretsen. Hon var engagerad i Haga svenska förening (HSF) och Stiftelsen Elsebo, där hon var bokförare. Stiftelsen Elsebo förvaltar lokalen Elsebo för HSF:s räkning. I HSF verkade Berith som ordförande 2000–2005, ända tills hälsan och krafterna hösten 2005 svek. Det var i HSF mycket att ordna med fester, klubbar, exkursioner, möten etc. Berith var den perfekta organisationsmänniskan.

I yngre dagar var hon tillsammans med modern folkdansare, även internationellt.

Efter modern Erna Kjällman övertog Berith fastigheten Vespervägen 11 och disponerade därefter denna för sig och barnen. Redan föräldrarna bodde ju där och Berith hörde sålunda med tvåvåningsvillan till de gamla Hagafamiljerna, som i 1900-talets början hade grundat samhället Haga. Kjällmans hade t.o.m. butik i källaren, som någon gång höll öppet också på Beriths tid. Personliga minnen av Berith Lindqvist saknas inte. I sitt esse var hon under många utrikesresor, till Grekland, USA och New York, Irland, Island... Nostalgiskt sett var det visst så att Berith därmed återsåg de länder där hon folkdansat. Hon var alltid ivrig att under resorna se så mycket som möjligt och att sällskapa med medresenärerna, som ofta var från de egna föreningarna. Berith var synnerligen aktiv i HSF:s kulturklubb, i vilken hon ofta deltog – många uppdrag och sysslor till trots. Med sitt livliga intellekt, litteraturintresse och sin beläsenhet bidrog hon mycket till att det hela lyckades. Naturligen var Berith aktiv även i HSF:s seniordans. Hennes hobbyintressen var litteratur och hemslöjd.

Berith Lindqvist var född den 31.3.1928 och avled den 25.11.2005.

JARL STORMBOM