Linko, Marianne

Född: 13.9.1924

Död: 21.10.2011

Gymnastiklärare Marianne Linko (född Weckström) avled den 21 oktober 2011 i en ålder av 87 år. Hon var född i Åbo den 13 september 1924 och blev student från Heurlinska skolan i Åbo år 1944. Hon avlade gymnastiklärarexamen 1947. Tre år senare ingick hon äktenskap med Pekka Linko. De fick barnen Marita Helena och Jorma Kim.

Marianne började sin karriär som gymnastiklärare i Grankulla svenska samskola 1947-58. När familjen sedan flyttade till Vasa undervisade hon vid Österbottens svenska centralyrkesskola 1959-62.

Efter att ha flyttat tillbaka till Helsingfors började Marianne arbeta vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut, där hon byggde upp en banbrytande och mycket populär verksamhet för motions- och pensionärsgymnaster. Under hennes kunniga ledning fylldes Arbis gymnastikgrupper till bristningsgränsen av ivriga deltagare. Marianne undervisade också i gymnastik och rytmik vid Svenska Teaterns elevskola 1962-76, och i Svenska Blindskolan i Helsingfors 1963-65.

Under sin livslånga insats för idrott och gymnastik innehade hon många förtroendeposter. Bland annat fungerade hon som viceordförande och styrelsemedlem i FSKG (Finlands Svenska Kvinnogymnastikförbund, numera FSG), hon var också styrelsemedlem i CIF (Centralidrottsförbundet) och viceordförande i Solvallastiftelsens delegation samt suppleant i Solvallastiftelsens styrelse. Hon var fackligt engagerad och under flera år medlem i styrelsen för lärarna vid arbetarinstituten.

Marianne var en god organisatör och hon var med och planerade många av förbundets gymnastikfester, bland annat i Vasa 1960, Pargas 1964, Jakobstad 1968 och Mariehamn 1973. Dessutom gjorde hon i samarbete med Ruth Grahn damernas masstruppsprogram till gymnastikfesten i Pargas. Energiskt och engagerat arbetade hon på många plan med förbundets verksamhet, speciellt pensionärsgymnastiken (PG). Sektionen hade i henne en kunnig och driftig ordförande.

Som sakkunnig anlitades Marianne också som föreläsare, föredragshållare och även som radioredaktör. Hon ville aktivera radiolyssnarna och under 197O-talet ledde hon populära motionsprogram i radion. Hon publicerade artiklar om behovet och nyttan av pensionärsgymnastik både i facktidskrifter och i dagstidningar.

År 1971 när FSKG firade sitt 75-årsjubileum aktualiserades hotet om en fusion av alla inhemska gymnastikförbund. Vice ordförande Marianne Linko lugnade medlemmarna genom att säga ”Det kan hända att vi kommer att heta avd. 13 eller 77, men vi kommer att finnas. Trivseln kommer att bli lidande, men målen kvarstår och samhörigheten kommer att vara minst lika god som nu”. Marianne var övertygad om att den finlandssvenska gymnastiken och gemenskapen skulle bestå.

Marianne Linko erhöll många förtjänst- och hederstecken som erkänsla för sitt starka engagemang för idrotten. Hon valdes till FSKG:s hedersmedlem 1982, och erhöll förbundets förtjänsttecken i guld år 1974. Hon blev tilldelad Finlands idrotts förtjänstkors, först i silver år 1971 och senare i guld. Marianne ledde gymnaster i Åbo Palästra, hon tränade elitgymnaster i Vasa, var ledare i GFH (Helsingfors) och i över 30 år ledde hon motions- och pensionärsgrupper i Helsingfors Arbis.

Det är många som minns Marianne med värme och uppskattning. Mariannes barn och barnbarn, hennes släkt och många vänner känner sorg och saknad efter en högt uppskattad person.

Birgitta Rautalin