Lunabba, Ivar

F. 15.7.1900

D. 14.10.2002

 

Jakobstads äldsta invånare, pensione-rade läraren Ivar Lunabba, avled den 14.10.2002. Den 15 juli hade han fyllt 102 år och han tillbringade det sista halvåret på Björkbacka åldringshem.

Ivar Lunabba föddes den 15.7.1900 i Lepplax och kom att tjäna sin hemby som föreståndare för byns skola i 40 år.

Som 17-åring lånade han sin brors cykel för att åka till Nykarleby och söka inträde i lärarseminariet. Han blev antagen och kunde få sin lärarexamen 1923. Lepplax skola blev hans arbetsplats till pensioneringen 1963.

I skolan fostrade Ivar Lunabba flera generationer bybor. Hans lärargärning präglades av ett genuint intresse för historia, musik och idrott.

Under hans tid fanns det alltid någon form av orkester och kör i skolan. Under hans tid var Lepplax skola också mycket framgångsrik i olika idrotter. 

Men Ivar Lunabba nöjde sig inte med arbetet inom skolans väggar, han verkade för byns bästa i olika sammanhang.

För Ivar var det självklart att byn skulle ha en egen stråkorkester, en egen blandad kör och en egen manskör.

Bland sina skolelever kunde han plocka fram och inspirera de musikintresserade barn som sedermera fanns med i körerna eller orkestern.

Intresset för sången och musiken förslog också till initiativ och insatser utanför byn.

Ivar Lunabba var med och grundade Pedersörebygdens sång- och musikförbund och var länge en av dess förbundsdirigenter.

Under 21 år spelade han också violin i Jakobstads orkester.

Efter pensioneringen levde Ivar och Anna Lunabba i Jakobstad med lägenheten i Cityhuset och villan på Långgrundet som fasta punkter i tillvaron.

Till sitt sista levnadsår tog Ivar del av samhällsskeendet och länge kunde han också utöva sitt intresse för resor såväl i Finland som utomlands.

Musiken förblev den verkliga glädjekällan och Ivar fanns ofta med som åhörare när det ordnades konserter i hemtrakten.

Vid många tillfällen kunde förundrade medmänniskor få del av hans öppna intellekt och sällsynt klara minne.

När Ivar Lunabba nu stilla insomnat sörjes han närmast av två döttrar och svärdotter med familjer.

Bland de sörjande står också många vänner från skolans och musikens värld.

 

BERTEL WIDJESKOG