Lundell, Erik

F. 10.11.1907

D. 28.12.1990

 

Folkskolläraren Erik Lundell, född 10.11.1907 i Esbo, avled 28.12.1990 I Kyrkslätt efter en långvarig sjukdom. Efter att ha dimitterats från Nykarleby seminarium 1929, inledde han sin trettioåttaåriga pedagogiska gärning 1931 i Geta kommun på Åland. Två år senare flyttade han tillbaka till den nyländska hembygden, närmare bestämt till Kyrkslätt, där en tjänst väntade som andra lärare vid Överby skola för landsbygdens yrken. År 1940 efterträdde han sin far Emil Lundell som föreståndare för skolan. 1940-talet blev en tung tid för dem som stod i ledningen för verksamheten under två krig och därpåföljande evakuering. Överbyskola flyttades 1944 till Träskända och Margreteberg i Esbo, där den fortfarande verkar.

Erik Lundell återgick år 1950 till sitt ursprungliga yrke som folkskollärare, nu I Helsingfors stad. Han pensionerades år 1968. Ringvägen genom Bemböle, dit familjenflyttat i början av 1950-talet, splittrade den anlagda trädgården ett par årtionden senare , och ledde efterhand till enåterflyttning till Gropen (Is fors) i Överby, där Erik Lundell kom att njuta sitt otium, avskild från all offentlighet.

Fåglars sång invid Överbyforsens eviga skönhet har förgyllt livets två avslutande decennier, år av försoning och växande insikt.

 

BO LUNDELL